Kam na výlet: Rímskokatolícky farský kostol Panny Márie - Senica

Námestie Oslobodenia 14/11, Senica
48.679541 N 17.36779 E, zobraziť najkratšiu trasu

Pôvodne evanjelický kostol dal v roku 1631 postaviť Ľudovít Nyáry, majiteľ hradu Branč a jeho správneho územia. Bol postavený na mieste staršieho katolíckeho kostola. Kostol predstavuje trojloďovú stavbu, na východe po celej šírke uzatvorenú. Ranobarokový hlavný oltár z polovice 17.storočia  je zasvätený Panne Márii. Ústredným kompozičným a myšlienkovým bodom celého oltára je hlavný oltárny obraz, olejomaľba na plátne od neznámeho barokového autora, zobrazujúci Immaculatu, Bočný oltár svätej Anny pochádza z konca 17. storočia. Za pozornosť stojí neskorobaroková drevená polychrómovaná kazateľnica z druhej polovici 18. Storočia, ktorej  parapet rečnišťa zdobia okrúhle figurálne reliéfy evanjelistov a  klasicistická kamenná krstiteľnica s vypuklým vrchnákom z medi z prvej polovice 19. storočia. Vstupný portál do kostola je v renesančnom slohu, je oživený reliéfmi levích a anjelských hláv. Nad ním je umiestnený erb Nyáryovcov. Nástenné maľby v kostole sú datované rokom 1719. Ich autor sa usiloval slohovo sa prispôsobiť staršej vrstve malieb na murovanej empore. Tie pochádzajú   z prvej polovice 17. storočia a  zobrazujú polfigúry apoštolov s príslušnými atribútmi. Na východnej fasáde kostola sú osadené dve pamätné tabule zo sivého mramoru katolíckych kňazov a národovcov Jozefa Karola Viktorína (1822-1894) a Jozefa Závodského (1870-1940).

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet