Kam na výlet: Neskorobarokový kaštieľ – Záhorská galéria Jána Mudrocha - Senica

Sadová 619/3, Senica
48.683573 N 17.368875 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 346512937

Neskorobarokový kaštieľ – Záhorská galéria Jána Mudrocha

Neskorobarokový kaštieľ bol vybudovaný v roku 1760. Dvojpodlažná, trojtaktová budova symetrickej barokovej dispozície s manzardovou strechou, výrazným vstupným portálom a veľkou stĺpovou dvoranou je umiestnená v areáli parku, ktorý bol pôvodne rozsiahlejší a vysadený vzácnymi drevinami. Na záhradnej strane fasády je predstavaný podjazd, projektovaný vo forme štvorbokej veže na prízemí s polkruhovými arkádami a na poschodí s malou kaplnkou. Na je strope sa zachovali zvyšky iluzívnej barokovej freskovej výmaľby s figurálnym náboženským motívom. Na prízemí má kaštieľ v strednej tretine pôdorysu veľkú trojloďovú pilierovú dvoranu, zaklenutú pruskými klenbami, oddelenými medziklenbovými pásmi. Na poschodí nad ňou je umiestnená veľká sála s rovným plochým stropom, s kvalitnou akustikou, používanou pôvodne ako hudobný salón. Kaštieľ postavili za riečkou Teplica  mimo historického centra. Jeho projektantom bol údajne F. A. Hillebrandt, ktorý bol  od roku 1742 dvorský a uhorský komorný architekt a od roku 1757 riaditeľ dvorských a verejných stavieb v Uhorsku. Kaštieľ obnovili a zrekonštruovali v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Od roku 1984 v ňom sídli Záhorská galéria Jána Mudrocha, ktorá dokumentuje vývoj a súčasnosť výtvarného umenia záhorského regiónu. Je regionálnym centrom výtvarného umenia so zameraním na profesionálnu výtvarnú tvorbu. Svojou činnosťou podporuje aj výtvarnú prácu mladých umelcov – poslucháčov výtvarných škôl organizovaním výstav trienále Talenty.

Počas mnohých rokov pripravila veľa výstav a podujatí, a to nielen regionálneho, celoslovenského i medzinárodného významu (Dni otvorených dverí pri príležitosti ICOM, Dni kultúrneho dedičstva).

 

Otváracie hodiny:

Pondelok : Zatvorené

Utorok –Piatok: 8:00 – 17:00

Sobota: 9:00 – 13:00

Nedeľa: 13:00 – 17:00


Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet