Banskobystrický kraj 14.4.2016 Kultúra

Podujatia 14.4.2016
Žiadny obrázok
Overené podujatieJozef Viktorián Pituk „SVETLO!“
Galéria Jozefa Kollára, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Podujatia 15.4.2016
Žiadny obrázok
Overené podujatieDivadlo VŠADE DOBRE
Divadlo Pivovaru ERB, Banská Štiavnica
Žiadny obrázok
Overené podujatieJozef Viktorián Pituk „SVETLO!“
Galéria Jozefa Kollára, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
Podujatia v ďalšom období
Žiadny obrázok
FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Mestský dom kultúry, Brezno
Žiadny obrázok
DOLNOLEHOTSKÁ HELIGÓNKA 2016
Kultúrny dom, Dolná Lehota
Žiadny obrázok
Overené podujatieNajmilší koncert roka
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
Žiadny obrázok
Overené podujatieMeditácie v Klube SV
Klub Slobodný vysielač, Kapitulská 8, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
ORGANOVÝ KONCERT MAREKA ŠTRBÁKA
Farský kostol Ducha Svätého, Sielnica
Žiadny obrázok
ZOZNÁMTE SA S MUZIKÁLOM
Robotnícky dom, Robotnícka ul., Banská Bystrica
Žiadny obrázok
STAVANIE MÁJA v Brezne 2016
Námestie gen. M.R. Štefánika, Brezno
Žiadny obrázok
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA vo Veľkom Krtíši 2016
Námestie A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Žiadny obrázok
STAVANIE MÁJA
Park na Ul. A. Sládkoviča, Žarnovica
Žiadny obrázok
Stavanie mája Malá Lehota 2016
Pred domom kultúry, Malá Lehota
Žiadny obrázok
Stavanie mája vo Veľkej Lehote 2016
Pred miestnym pohostinstvom, Veľká Lehota
Žiadny obrázok
Stavanie Mája a SkoroMájová šláger veselica
Námestie Matice slovenskej, Žiar nad Hronom
Žiadny obrázok
Stavanie mája v Sliači 2016
Námestie pri fontáne, Sliač
Žiadny obrázok
OTVORENIE VYDROVSKEJ DOLINY 2016
Vydrovská dolina, Čierny Balog
Žiadny obrázok
Vítanie jari Krpáčovo 2016
Hotel Polianka, Krpáčovo, Horná Lehota
Žiadny obrázok
1. máj vo Zvolene 2016
Námestie SNP, Zvolen
Žiadny obrázok
Stavanie mája v Kokave 2016
Námestie pri fontáne, Kokava nad Rimavicou
Žiadny obrázok
Detský hudobný festival v Kokave 2016
Dom kultúry, Kokava nad Rimavicou
Žiadny obrázok
Overené podujatieHELIGÓNKY NA BUDINEJ
Kultúrny dom, Budiná
Žiadny obrázok
SVADBA PO KRUPINSKY
Kino Kultúra, Krupina
Žiadny obrázok
Žigmundove slávnosti Vígľaš 2016
Hotel The Grand Vígľaš, Zámok Vígľaš, Vígľaš
Žiadny obrázok
NÁPOJ LÁSKY
Divadlo Fakulty dramatických umení AU, Banská Bystrica
Položky 145 (celkovo 300)