Mapa: Kultúrne centrum Modra - Modra

Sokolská č.8, Modra
48.334349 N 17.303978 E, zobraziť najkratšiu trasu
msks,mestske,kulturne,stredisko
Kultúrne centrum mesta je príspevková organizácia mesta Modra s právnou subjektivitou. Hlavnou činnosťou je organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských, voľno časových a umeleckých aktivít, vzdelávacích kurzov, podporovanie amatérskej kultúrnej činnosti vo všetkých formách. 

 

Kultúrne centrum Modra, ktorý lepšie a jasnejšie vystihuje podstatu a poslanie inštitúcie. Táto zmena súvisí so snahou budovať otvorenú a prístupnú organizáciu. Cieľom je rozvíjať otvorenosť a prístupnosť na ideovej i praktickej úrovni, budovať lepší vzťah s publikom. So zmenou obrazu organizácie súvisí aj zmena jej názvu zo „strediska“ na „centrum“.  Zmena bude  následne vnesená do znenia Zriaďovacej listiny organizácie a štatútu organizácie – formou dodatku o zmene názvu. S novým názvom organizácia prijme aj nové logo.                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 
História podujatí - Kultúrne centrum Modra
Fašiangy v Modre 2018
Fašiangy v Modre 2018
Kultúrne centrum Modra, Modra
Alica v krajine Vianoc
Alica v krajine Vianoc
Kultúrne centrum Modra, Modra