Mapa: Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra - Modra

48.335868 N 17.305763 E, zobraziť najkratšiu trasu
Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra je vhodným priestorom na konanie kultúrno - spoločenských akcií. Pozícia je výhodná aj z hľadiska alternatívneho prepojenia v exteriéri a interiéri v prípade nepriaznivého počasia. Priestor je urobený v podobe amfiteátru, ktorý je možne variabilne prispôsobovať. Obkolesený je zeleným parkom, takže je izolovaný od vonkajších rušivých vnemov. Tradične sa na priestranstve koná úspešné podujatie Rozprávková Modra organizačne zastrešená OZ Modranská beseda. Mestom Modra a Kultúrnym centrom organizované tradičné Fašiangy v Modre, Modranský maškrtník, divadelné predstavenia, sprievodné aktivity pri väčších TOP podujatiach, študentské súťaže, aktivity klubu mládeže Klub 944 Amavet Modra. Počas letnej sezóny aj kultúrne leto, Hudba v Modre,  Medzinárodný gitarový festival, remeselné trhy, kočovné predstavenia, malé cirkusové predstavenia, a podobne. Ide o priestor v blízkosti centra mesta.   
História podujatí - Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra
Žiadny obrázok
Fašiangy v Modre 2016
priestranstvo pred KDĽŠ, Modra
Žiadny obrázok
Hľadanie veľkonočných vajíčok 2016
Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra, Modra
Fašiangy v Modre - Modranská kapustnica 2017
Fašiangy v Modre - Modranská kapustnica 2017
Priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľudovíta Štúra, Modra