Podujatia, akcie Modra

Adresa - Mestský úrad
Dukelská 38
900 01 Modra
Kontakty
Telefón: 033 690 83 00,647 49 02
Mobil: 0903 762 212,0903 406 200
E-mail: infomodra.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 05.12.2022
Položky 15 (celkovo 5)
Fotografie z podujatí v obci Modra
Pridať fotografie
História podujatí

MODRA

Celková rozloha: 49 623 633 m2– Miestne časti: Kráľová, Harmónia, Piesok – Počet obyvateľov: 9 194 – Lesy: 23 719 603 m2 – Vodné plochy: 536 058 m2 – Vinice: 7 553 551 m2 – Orná pôda: 7 520 208 m2– Nadmorská výška: Stred 175 m.n.m., Kataster – 144 – 709 m.n.m., k.ú. Modra. Modra patrí medzi významné mestá Slovenska s rozvinutým vinohradníctvom, lesným hospodárstvom, cechovou výrobou, školstvom a kultúrou.

Modra je malebné vinohradnícke mestečko s bohatou históriou. V 14. stor. sa stala majetkom uhorských kráľovien a od roku 1607 uhorským slobodným kráľovským mestom. V časoch najväčšieho rozkvetu patrilo mesto k najvýznamnejším v Uhorsku a prešlo neskororenesančnou stavebnou aj urbanistickou prestavbou. Staré centrum (Altstadt) situovali vtedajší radní páni do priestoru dnešného hlavného Námestia Ľ. Štúra. Spolu s výstavbou mestských hradieb s vežami a bránami bola vybudovaná aj radnica a mestská veža, dnes veža Kostola sv. Štefana.

Slávne časy kráľovského mesta i dôležité udalosti slovenských dejín pripomínajú početné historické pamiatky. Urbanistická skladba historického jadra Modry je jedinečným dokladom prerodu vidieckeho vinohradníckeho mestečka na mesto. Najdôležitejšie časti pôvodných meštianskych vinohradníckych domov predstavovali pivničné priestory, v ktorých sa vyrábalo a skladovalo kvalitné modranské víno Zvláštnosťou týchto domov bolo, že k nim priliehali záhrady a na ne nadväzovali vinohrady. Obyvatelia námestia mali možnosť priamo z domu vstupovať do prírodného prostredia záhrad a vinohradov.

V Modre môžeme dodnes obdivovať  mestské opevnenie, ktoré patrí k najzachovalejším na Slovensku.

 Modra je zaujímavá nie len svojou bohatou históriou či vinárskou tradíciou, ale aj krásnou prírodou. Okolité lesy popri vinohradoch oddávna patrili k najbohatším zdrojom príjmu mestskej pokladnice.

Časť modranských lesov mala v minulosti označenie „Kráľovské lesy“ a tie boli vo vlastníctve  uhorských kráľov. Dôvodom bola ťažba mohutných dubov na stavbu lodí kráľovskej flotily. Od začiatku 18. storočia sa stali domovom rakúskych a nemeckých drevorubačov, nazývaných "huncokári". Ich potomkovia tu žijú dodnes.

Z geografického hľadiska sú okolité lesy súčasťou Malých Karpát. O Malých Karpatoch sa hovorí, že sú horským premostením medzi Alpami a Karpatami. Svojou výškou nedosahujú impozantnosť Alpských masívov, ale z nížin, ktoré ich obklopujú poriadne vytŕčajú. Sú obľúbeným a vyhľadávaným miestom na relax a oddych. Od roku 1976 na ich území vyhlásili Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Malé Karpaty. Po úprave hraníc CHKO v r. 2001 zostali začlenené len niektoré časti ako ukážka historickej štruktúry krajiny. Správa CHKO sídli v Trnave a v Modre má vysunuté pracovisko.

Okolitá príroda ponúka množstvo možností na relax. Upravené turistické chodníky, krásna scenéria, bohaté  rastlinstvo a živočíšstvo okolitých lesov ale aj možnosti pre športové aktivity. Na svoje si prídu milovníci dlhých prechádzok, pekných výhľadov, ale aj tí, čo si chcú len oddýchnuť v krásnej prírode.

Lesopark ponúka aj množstvo športových aktivít. Medzi obľúbené letné aktivity patrí beh, turistika, lezenie - nachádzajú sa tu vyhľadávané prírodné lezecké steny ako napríklad Medvedia skala. Dve lyžiarske strediská dostatočne zabezpečujú ponuku aktivít v zime. Malé Karpaty sú taktiež obľúbeným miestom pre "bežkárov" a práve okolie Modry je známe zaujímavými bežkárskymi dráhami.

 

Podujatia v obci Modra. Sekcia tradičné podujatia.

 

DEŇ MODRANSKÝCH PIVNÍC
Deň otvorených pivníc
Deň vo vinohradoch
FAŠIANGY V MODRE
Festival duchovnej poézie
Malokarpatské vinobranie v Modre
MODRANSKÉ VERŠOBRANIE
Modranské vinobranie
MODRANSKÝ BLŠÁK
MODRANSKÝ GRNÁK
Modranský piknik
Ples seniorov
STRUNOBRANIE V MODRE
Štúrova Modra
Vianočné trhy v Modre

 

Organizujete podujatia v obci Modra ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Modra. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0837, MsKS-Mestská knižnica, Sokolská 8, 033/6472113,

- 3998/2000-400/1379, Knižnica pri Cirkevnom zbore ECAV v Modre-Kráľovej, Národná 27, 033/6472652,

- 3998/2000-400/2412, Školská knižnica, Kostolná 3, P.O.BOX 83, 033/6472580,

- 3998/2000-400/2414, Školská knižnica, Nám. Slobody 5, 033/6472576,

- 3998/2000-400/2416, Školská knižnica na Pedagogickej a kultúrnej akadémii, Sokolská 6, 033/6472567,

- 3998/2000-400/3472, Knižnica SNM - Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 54, 033/6472765,

- 3998/2000-400/4667, Školská knižnica, Komenského 1/A, 033/6472575,