Mapa: Mestské divadlo - Levoča

49.047446 N 20.590439 E, zobraziť najkratšiu trasu
Počiatok histórie budovy siaha do 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste
stáli tri meštianske domy. Ich výzor ovplyvnili požiare z roku 1431,1538 a
1550. V roku 1590 dom prevzalo mesto a dalo ho prebudovať na mestský
hostinec. Už vtedy mal dom poschodie na, ktoré viedli kamenné schody.
Poschodie bolo vybudované ako palác. Kronikár uvádza, že v tej dobe v dome
strašilo. Pri spojení zo susedným domom zaklenula sa jeho predná časť. Kvôli
klenbe vpredu postavili v roku 1603 stlp, ktorý je dodnes za gotickým
vchodom v predsieni. V 1763 roku zriadilo mesto v budove hostinec a
kaviareň, ktoré dostali meno "Zum Kayser von Östereich" k rakúskemu
cisárovi. Toto meno sa čoskoro naplnilo, keď v roku 1770 sa tu ubytoval
cisár Jozef II. V roku 1841 - 1853 vstavali do priestorov divadlo. Dnešnú
podobu dostala budova v roku 1871 - 1872, kedy boli zamurované podhubia, nad
ne sa postavila honosná tanečná sála a divadlo sa prebudovalo do súčasnej
podoby. Pýchou tanečnej sály boli obrovské zrkadlá. Divadlo slúžilo aj pre
potreby kina a začala aj jeho devastácia. Rekonštrukčné práce v roku 1976 -
1996 priniesli terajšiu podobu vhodnú aj pre návštevu prezidentov. 
História podujatí - Mestské divadlo
Žiadny obrázok
LEVOČSKÝ PLES 2016
Kongresová sála Mestského divadla, Levoča
Žiadny obrázok
Ples učiteľov a priateľov našich škôl v Levoči 2016
Kongresová sála Mestského divadla, Levoča
LEVOČSKÝ PLES 2017
LEVOČSKÝ PLES 2017
Mestské divadlo, Levoča