Mapa: Mestské kultúrne stredisko - Levoča

49.053872 N 20.578107 E, zobraziť najkratšiu trasu
Od 1.1.2008 je MsKS mestskou príspevkovou organizáciou s právnou
subjektivitou.
Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich
občanov.
Na čele organizácie je riaditeľ MsKS, ktorý je štatutárnym orgánom, spravuje
a riadi MsKS, rokuje v jeho mene a zastupuje ho navonok. Za odbornú,
personálnu a hospodársku činnosť MsKS zodpovedá mestskému zastupiteľstvu a
primátorovi mesta.
História podujatí - Mestské kultúrne stredisko
Žiadny obrázok
DŽABENINY 6
Mestské kultúrne stredisko, Levoča
PACI PAC pesničky pre vaše detičky
PACI PAC pesničky pre vaše detičky
Mestské kultúrne stredisko, Levoča