Mapa: Radnica - Levoča

49.048076 N 20.56951 E, zobraziť najkratšiu trasu
Renesančná radnica je jednou z dominánt námestia. Patrí k architektonicky
najtypickejším stavbám levočského námestia. Budova bola postavená
pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými
úpravami. Jej súčasná podoba je výsledkom prestavby v rokoch 1893 - 1895.
Expozícia v radnici je venovaná dejinám mesta Levoča.
História podujatí - Radnica