Zvyky a tradície dňa: 23.1.2016

Podujatia v ďalšom období
Žiadny obrázok
VEĽKÁ CENA JASIENKA 2016
Zadné Hálny - Vagnár, Brezno
Žiadny obrázok
SLIAČSKE FAŠIANGY 2016
na námestí pri fontáne, Sliač
Žiadny obrázok
BYSTRICKÉ FAŠIANGY 2016
Dom Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
FAŠIANGY PRE SENIOROV
MsKS - estrádna sála, Dolný Kubín
Žiadny obrázok
Fašiangy v Rimavskej Sobote 2016
Dom kultúry, Rimavská Sobota
Žiadny obrázok
Fašiangový sprievod v Kálnici 2016
od Pohostinstva Potoček, Kálnica
Položky 132 (celkovo 300)