Ľudovít Štúr a jeho doba - Výstava

Podujatie Galanta

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Výstavy a veľtrhy, Zvyky a tradície
Ďalšie podujatia v meste Galanta
Podrobnejšie informácie: skupiny sa môžu vopred nahlásiť na tel.č.: 031/780 55 35

Prevažnú časť výstavy zapožičala Západoslovenské múzeum v Trnave do Galanty. Prvá tematická časť výstavy Ľudovít Štúr a jeho doba návštevníka oboznamuje o živote a diele Ľudovíta Velislava Štúra. Začína sa dvoma informačnými panelmi o výstave a ďalej pokračujú panely s informáciami popisujúcimi život a dielo Ľudovíta Velislava Štúra. Druhá časť výstavy je tvorená vitrínami obsahujúcimi tlače z 19. a 20. storočia a rôzne písomnosti. Nájdeme medzi nimi literárne diela Štúra a jeho spolupracovníkov - štúrovcov. Nachádza sa tam aj pamätná medaila odliata pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto významnej slovenskej osobnosti. Ďalšie vitríny obsahujú prevažne tlače z 19. storočia - spevníky, historické knihy, atlasy, mapy, slovníky - a reprodukcie písomností. Tretiu časť výstavy predstavuje filatelistický materiál - reprodukcie s vyobrazením Ľudovíta Velislava Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, Svetozára Hurbana-Vajanského, ale aj Milana Rastislava Štefánika, a pamätných známok. Výstavu spestrujú obrázky vytvorené technikou art-protis, ktoré vyobrazujú Ľudovíta Štúra, Adelu Ostrolúcku a hrad Devín. Posledná časť výstavy obsahuje tri figuríny v dobovom oblečení, ktorá je doplnená predmetmi pochádzajúcimi zo zbierkového fondu múzea. Za figurínami sú panely v slovenských národných farbách s citátmi z diel Ľudovíta Velislava Štúra. Výstava je určená pre základné a stredné školy, pre skupiny aj pre jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o slovenské dejiny a životné dielo Ľudovíta Štúra. Výstava sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Okrem dočasnej výstavy je sprístupnená pre návštevníkov aj stála expozícia múzea, ktorá prezentuje kultúru galantského regiónu a tvorí sa z častí: Mestská bytová kultúra, Sakrálne pamiatky, Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu, Lekáreň, Výtvarní umelci regiónu, Mlyny a mlynárstvo, Archeologická lokalita Gáň-Brakoň.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Vlastivedné múzeum v Galante
Fotografie
Podobné podujatia
Fraštacký trh & Hudba mestu
Fraštacký trh & Hudba mestu
Zámocká záhrada, Hlohovec
O koliesko viac - Piešťany
O koliesko viac - Piešťany
Piešťanský pivovar ŽiWELL, Piešťany
Koncert Horkýže Slíže
Overené podujatieKoncert Horkýže Slíže
Peterská Bašta, Svatopeterská 85, Hlohovec