Podujatia Hody

Dnešné podujatia
Žiadne podujatia.
Zajtrajšie podujatia
Žiadne podujatie.
Hody a hodové slávnosti na Slovensku


Hodytradičné slávnosti spojené s hostinou. Termíny hodov sa najčastejšie spájajú so sviatkom zasvätenia miestneho kostola. Tam, kde sú v obci kostoly dva, poriadajú sa hody i menšie hodky. Hody sa väčšinou konajú na konci leta alebo začiatkom jesene, kedy je sviatok spojený aj s oslavou poďakovania za úrodu. 

Na území západného, stredného a východného Slovenska sa táto slávnosť nazýva „hody“ alebo „hostina“. V časti Spiša, Šariša a Kysúc sa vyskytuje názov „ kermeš“. Tretím názvom je „odpust“, čo znamená, že na tejto slávnosti sa mohli získať kúpou, modlením, ponúknutím pohostinstva odpustky za spáchané hriechy.

Hodové slávnosti sú na Slovensku rozšírené dodnes. Už v stredoveku sa hody obohacovali o prvky jarmočnej kultúry v podobe rozličných atrakcií, ako sú kolotoče, strelnice, vystúpenia divadelných skupín, čo sa zachovalo do súčasnosti.

Na hodoch sa tradične podávajú najmä koláče a pečivá, mäso a alkoholické nápoje. Na západnom Slovensku je dodnes tradíciou podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu, s lokšami, kapustou a mladým vínom.