Podujatia Turistika

Dnešné podujatia
Žiadne podujatia.
Zajtrajšie podujatia
Žiadne podujatie.
Turistika

Turistika je hobby spočívajúce v putovaní, spoznávaní krajín, zvykov, pamiatok. Je to pohyb a pobyt s rekreačným zámerom.
 
Spoločenský význam turistiky

Turistické a pohybové aktivity v prírode sú neoddeliteľnou súčasťou celosvetového cestovného ruchu a majú rozsiahly spoločenský, politický, hospodársky a kultúrny význam. V literatúre sa môžeme stretnúť
s mnohými definíciami turistiky. Prevažná väčšina sa opiera o definíciu Svetovej organizácie turistiky : "Turistika zahŕňa všeobecné činnosti osôb, ktoré cestujú s cieľom pasívneho alebo aktívneho odpočinku na dobu, ktorá neprekročí jeden kalendárny rok bez prerušenia cesty."

Cestovný ruch je pre Slovensko vzhľadom na polohu a prírodné bohatstvo veľmi dôležitý.