Mapa: Staré ihrisko Levoča (pri tenisovom areáli) - Levoča

49.087871 N 20.629674 E, zobraziť najkratšiu trasu
Verejné priestranstvo za účelom poskytovania voľno-časových alebo
oddychových aktivít.