Beh na vežu 2020

Podujatie Levoča

Beh na vežu 2020
Pridať do môjho kalendára
Bežecké podujatia, Športové podujatia
Ďalšie podujatia v meste Levoča

Beh na vežu 2020

Už v poradí druhý krát sa stretneme na podujatí Beh na Vežu a to 6. septembra 2020 v čase od 13.30 hod. Miestom podujatia je Veža Baziliky sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla 1 v Mesto Levoča a zvonica mestskej radnice.

Organizátormi podujatia je Mesto Levoča, Kultúra v Levoči a Urban Belltower.

Podujatím sa rozumejú preteky v behu po vyznačenej trase od zvonice mestskej radnice k veži Baziliky a následne hore 216 schodmi veže Baziliky. Samotné preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel TWA ( http://www.towerruning.com ). Základným pravidlom je prekonať výškový rozdiel vlastnými silami (behom, krokom, plazením). Čas sa vyhodnocuje podľa elektronickej časomiery, ktorá sa spúšťa vybehnutím zo štartu a zastavuje sa dosiahnutím cieľa. Štartuje sa jednotlivo v 2-minútových intervaloch. Vždy po vybehnutí piatich pretekárov bude nasledovať krátka prestávka na ich zostup dolu.

Registrovať sa je možné online do 05.09.2020 na adrese http://towerrun.levoca.sk alebo http://behnavezu.levoca.sk

Prezentácia registrovaných účastníkov prebehne dňa 06.09.2020 v čase od 13.30 hod. do 15.00 hod. vo zvonici radnice, nachádzajúcej sa hneď vedľa veže Baziliky. Maximálny počet štartujúcich je 120. V prípade nenaplnenia počtu štartujúcich v dňoch určených na registráciu, je možné registrovať sa osobne v deň podujatia v čase určenom na prezentáciu.

Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť na podujatí nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.

Podmienkou účasti na podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na vyhlásení účastníka podujatia, súhlas s týmito podmienkami a súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov.

Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.

Účastník podujatia nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí spolupodieľajú.

Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u organizátorov podujatia.

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov a iných účastníkov podujatia.

V prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život účastníkov podujatia môže organizátor preteky zrušiť.

Účastník súhlasí že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.

Štartovné: pre súťažiacich od 18 rokov je štartovné 3,- EUR/osoba, súťažiaci mladší ako 18 rokov štartujú zdarma. Registrácia sa považuje za platnú zaplatením štartovného na bankový účet organizátora číslo IBAN SK66 0900 0000 0051 7178 7779 alebo v hotovosti pri prezentácii účastníka.

Kategórie pretekárov:
do 12 rokov – dievčatá, chlapci;
od 12 do 15 rokov – dievčatá, chlapci;
od 15 do 18 rokov – dievčatá, chlapci;
od 18 do 35 rokov – ženy, muži;
od 35 do 60 rokov – ženy, muži;
od 60 rokov – ženy, muži.

Celé podmienky a podrobnosti nájdete na odkaze - https://bit.ly/3h6n5NN

Začiatok podujatia: 6. 9. 2020 15:00:00
Koniec podujatia: 6. 9. 2020 20:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Petanque
Overené podujatiePetanque
Au Cafe, Bratislava
Petanque
Overené podujatiePetanque
Tyrsovo nabrezie, Bratislava