Časovka družstiev 2020

Podujatie Liptovský Mikuláš

Časovka družstiev 2020

Amatérske cycklistické preteky
Link na registráciu https://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=718

Štartovné :
8 €/osoba - pri elektronickej registrácii do 15.9.2020 (úhrada na mieste)
10 €/osoba - pri registrácii na mieste
10 €/osoba - záloha za čip (vrátené po preteku)

Kategórie:

ELITE
Vekový priemer do 40 rokov , cestné bicykle

MASTER
Vekový priemer 40 a viac rokov , cestné bicykle

WOMEN
Bez vekového obmedzenia , lubovolné bicykle

TREKKING
Bez vekového obmedzenia , MTB a Trekové bicykle (nie Cyklokrosové)

DUO MIX
Muž + Žena, bez ostatných obmedzení

Časovka družstiev je verejná. Štartujú troj alebo štvorčlenné družstvá. V DUO MIX dvojčlenné zmiešané družstvo. Čas sa meria vždy tretiemu, s výnimkou DUO MIX, kde je čas meraný druhému pretekárovi. Družstvá sa nesmú spájať, nesmú si navzájom jazdiť v háku. Účasť je na vlastnú zodpovednosť, pretekár taktiež zodpovedá za škodu ním spôsobenú tretím osobám. Preteká sa za plnej premávky a podľa jej pravidiel. V cene štartovného je zahrnutá zdravotná služba, elektronická časomiera, sprchy, tombolový lístok, guláš a nápoj. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny rozpisu.

Začiatok podujatia: 19. 9. 2020 11:15:00
Koniec podujatia: 19. 9. 2020 16:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia