Cena Slovenského raja + Aussies cup

Podujatie Hrabušice

Cena Slovenského raja + Aussies cup

pretek podľa IGBH 1 so zadaním skúšky
Cena Slovenského raja + Aussies cup
Propozície na pretek :

Termín: 25.4.2020
Začiatok: 8.00hod
Rozhodca: bude delegovaný dodatočne
Uzávierka prihlášok: 9.4.2020
Miesto: areál KK Slovenský raj – Smižany
Štartovné: 25e / šteniatkovská kategória 20e
( Štartovné je nutné uhradiť do uzávierky na adresu MVDr.Kristína Kovaľová, Tatranská 33, Smižany, 05311, alebo na účet, platba na mieste nie je možná!!!! Prihláška je platná len po zaplatení poplatku do uzávierky!!)
Číslo účtu: SK67 5600 0000 0034 6232 5030 , info pre prijimateľa: štartovné + meno psovoda
Prihlášku nájdete v komentoch k podujatiu.
PODMIENKY: úspešne splnená skúška BH/VT, pre tých, ktorí nemajú pravdepodobne bude možnosť urobiť skúšku BH/VT v piatok 24.4.2020 v poobedňajších hodinách. na túto BHúVT môžu ísť IBA psi, ktorí budú štartovať v sobotu na preteku!!! Viac info prinesieme čoskoro, je to v štádiu riešenia.

Veterinárne podmienky: platné očkovanie proti besnote a infekčným chorobám!! Bez toho nebudete vpustení so psom do areálu KK.
INFO:
Akcie sa môžu zúčastniť aj psi s vyššou skúškou ( IPO, OB), avšak ich body sa budú podľa stupňa skúšky deliť koeficientom 1,3 (jednotkové skúšky), 1,4 ( dvojkové skúšky) a 1,5(trojkové skúšky). Vyššie skúšky, ktorých súčasťou nie je poslušnosť (Fpr, Spr a pod.) sa nebudú brať ako vyššie skúšky a takýto pes sa bude hodnotiť ako keby nemal vyššiu skúšku.

Psovod je zodpovedný za škody spôsobené psom a zaslaním prihlášky a zaplatením štartovného poplatku súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami preteku!!

Začiatok podujatia: 25. 4. 2020 8:00:00
Koniec podujatia: 25. 4. 2020 15:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia