CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry

Podujatie Banská Štiavnica

CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry
Pridať do môjho kalendára
Iné podujatia, Kultúra, Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
www.muzeumbs.sk
Ďalšie podujatia v meste Banská Štiavnica
Podrobnejšie informácie: staryzamok@muzeumbs.sk

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s o.z. Iniciatíva za živé mesto uvádzajú a pozývajú na podujatie CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry  

Banská Štiavnica, Starý zámok, 10.7.2020, Starozámocká 11

15.00 – 20.00 

https://fb.me/e/4G7IlYjoC

Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku.

Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne.   

Pilotný projekt z programového cyklu CITADELA 01  #ARCHA/architektúry, tematizuje kultúrne mnoho vrstevnatý areál Starého zámku z hľadiska architektúry, jeho ochrany, využitia a reflexie jeho genia loci.    

Program:

15.00 – 18.00

ARCHAICKÉ MASKY – výtvarná tvorivá dielňa. Zrecyklujeme rozmanité materiály a vyrobíme originálnu „šamanskú“ masku, nádvorie Starého zámku.

16.00

KABINET KURÁTORA – komentovaná prehliadka areálom hradu. Fenomény architektonicko – historického substrátu predstaví Iveta Chovanová.

17.00 – 18.30

FÓRUM – séria prezentácií v Knižnici Starého zámku

Uhorská pamiatková komisia a pamiatky Banskej Štiavnice

Historik Peter Buday predstaví svoju novú publikáciu: Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici

 Et in Arcadia ego. Navždy alebo večne? koľko poznámok k vzniku novodobých cintorínov v Európe predstaví Maroš Rovňák

Tradične & Invenčne Aktuality z procesu obnovy hradu Uhrovec odprezentuje Michal Hrčka (spoločnosť OBNOVA)

19.00

PORT - site specific vizuálno/zvuková inštalácia, performance Maroša Rovňáka, karner hradu

Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica.

Podujatie realizuje Slovenské banské múzeum v spolupráci s Iniciatívou za živé mesto.

O autoroch:

Iveta Chovanová Ing.arch., pamiatkarka, kultúrna manažérka, múzejníčka (SBM), publicistka. Vo svojich aktivitách skúma kontexty a prepojenia kultúrneho dedičstva, jeho ochrany a prezentácie. 

Peter Buday, Mgr., PhD., umelecký historik, výskumník, pedagóg na UK Bratislava. Okrem iného sa programovo venuje dejinám pamiatkovej ochrany na Slovensku (aj v Uhorsku).

Michal Hrčka, Mgr., staviteľ – expert na tradičné stavebné technológie a remeslá, zakladateľ spoločnosti OBNOVA s.r.o. Popularizuje a vzdeláva odbornú aj laickú verejnosť v oblasti tradičného staviteľstva a pamiatkovej obnovy.

Maroš Rovňák, Mgr.art. ArtD., multimediálny umelec, riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Vo svojej aktuálnej tvorbe tematizuje motív smrti, pochovávania.  

Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk, staryzamok@muzeumbs.sk, 045/694 94 72,

www.muzeumbs.sk

#slovenske_banske_muzeum #stary_zamok #CITADELA01

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Slovenské banské múzeum, oz Iniciatíva za živé mesto
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieOPEN Banská Bystrica
Robotnícky dom, Banská Bystrica
MISS HOREHRONIE 20/21
Overené podujatieMISS HOREHRONIE 20/21
Ministry of Fun, Banská Bystrica