DARTS - ŠÍPKY

Podujatie Gelnica

DARTS - ŠÍPKY

Mesto Gelnica, Centrum voľného času Gelnica a MFK Gelnica
Vás pozývajú na

DARTS - ŠÍPKY

9. január 2016
13. 00 hod. – futbalový štadión MFK Gelnica

Prihlášky do 7. 1. 2016 v bufete 
na Futbalovom štadióne
Štartovné: 2 € 

Fotografie
Podobné podujatia