Deň Zeme 2018

Podujatie Bratislava

Deň Zeme 2018

http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=den-zeme-2018

DEŇ ZEME 2018 v SNM - Prírodovednom múzeu

Pozývame Vás na program, ktorý sme pripravili pri príležitosti "Dňa Zeme 2018" pre školy - na prednášky odborníkov na aktuálne témy. Po zaplatení vstupného (pre školské skupiny 1€/žiak) je účasť na programe zdarma.

Program sa uskutoční dňa 18. 4. 2018 v budove SNM-Prírodovedného múzea na Vajanského nábreží na 3. poschodí v Objavovni.
V prípade záujmu o účasť na prednáškach sa prosím zahláste a rezervujte si miesto (prednášková miestnosť má obmedzenú kapacitu).
Tel.: 02/204 69 127
Mail: jozef.somogyi@snm.sk

9.30h
Doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
Zvieratá blízke–vzdialené....alebo etológia ako vedná disciplína a jej poslanie
Etológia je vedná disciplína, ktorá nám pomáha bližšie pochopiť správanie zvierat, ale aj nás samotných. Vďaka nej sa dozvedáme, ako živočíchy navzájom komunikujú, ako spia, ako si hľadajú partnerov a vychovávajú deti, aké emócie prežívajú, ale aj to, do akej miery sa podobajú/nepodobajú nám ľuďom.
10.45h
Mgr. Ján Kautman
Inšpirované prírodou
Dozvieme sa, že prekvapivé množstvo technologických noviniek, architektonických postupov a dômyselných technických riešení tých najrozmanitejších problémov nie je vlastne objavom, či výtvorom našej mysle, ale iba šikovným skopírovaním riešení, ktoré príroda uplatňuje už milióny rokov.

Miesto konania podujatia: SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 18. Apríla 2018 09:30
Dátum ukončenia podujatia: 18. Apríla 2018 12:30
Pravdepodobné súradnice: 48.1402N 17.1129E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Deň Zeme 2018

Meno organizátora: SNM-Prírodovedné múzeum
Fotografie
Podobné podujatia