Dubnické fašiangy 2019

Podujatie Dubnica nad Váhom

Dubnické fašiangy 2019

Dubnické fašiangy sa v tomto roku konajú vo veľkom. Okrem bohatého programu na jarmočnisku (hneď kúsok vedľa Dubnického kaštieľa), sa budú konať pred kaštieľom aj farmárske a remeselnícke trhy.

Pre deti je pripravený bohatý program, zábava a odmeny. FAŠIANGY PRE DETI S VESELÝM PRASIATKOM. Od 9 tej hodiny vás čakajú v Dubnickom kaštieli sladké raňajky (šiška, čajík), tvorivá dielnička (vyrobíme si fašiangovú masku), fašiangový sprievod masiek na Jarmočnisko, kde nebudú chýbať detské šibrinky, tombola, oceňovanie najkrajších masiek, drevený kolotoč a zábavný kútik s CvČ. Na raňajky je potrebné si zabezpečiť REZERVÁCIU na http://www.kultura.dubnica.eu/klient-958/stranka-9050/film-297674 , aby sme vedeli koľko šišiek máme pre vás prichystať.

PROGRAM:

Dubnický kaštieľ

Fašiangy pre deti

9:00 Sladké raňajky pre deti a tvorivé dielne s prasiatkom, sprievod na jarmočnisko, oceňovanie, súťaže....

Jarmočnisko (dvor vedľa býv. pohostinstva U Jakuba)

Duo s Máriou Bagínovou; dubnické folklórne súbory; verejné ochutnávky a súťaže: Fašiangová slanina a klobáska, Súdok zdravia, Dubnická pálenka; veľký sprievod masiek mestom; detský sprievod masiek; detská tombola; drevený kolotoč; zábavný kútik s CVČ; detské šibrinky; neTradičná neZabíjačka;, ĽH Selčan zo Selca; Heligonkári spod Kľaku; HS Orin

Sprievodné podujatia:

Výstava fotografií Karneval v Benátkach – Dubnické múzeum

Farmárske a remeselnícke trhy

Fotografie
Podobné podujatia