FAD 2022

Podujatie Nitra

FAD 2022

Divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 8. ročník
Divadelné experimenty divadla mladých, zahraničné komunitné divadlá, rozprava o komunitnom divadle, nezávislé divadlá, workshopy, diskusie, hudobné produkcie, výstava

Festival FAD 2022 dáva možnosť pre dialóg, odborné diskusie s hodnotiteľmi, divákmi a s tvorcami o inscenáciách a ich spôsobe tvorby. Festival prináša účastníkom nové skúsenosti a zručnosti cez divadelné workshopy a stretnutia, je to priestor pre divadelné experimenty a netradičné formy divadla. Je prioritne určený divadlám mladých do 33 rokov, ktoré narúšajú tradičné formy spracovania témy a inscenovania, ktoré sú zaujímavé svojou dramaturgiou, inovatívnosťou, otvorenosťou témy, formy, žánru. Nitra a okolie sú centrom tvorby autorského divadla mladých, miestom vzniku úspešných inscenácií v rámci celého SR. FAD má už svoje meno a značku, preto chceme vo festivale pokračovať a rozširovať o zahraničné súbory, lektorov.

Ciele:
1. Rozvíjať a pokračovať v komunitnom otvorenom divadelnom festivale 2. viesť odbornú diskusiu a dialóg o inscenáciách, konfrontovať sa a inšpirovať 3. rozvíjať zručnosti a priniesť nové skúsenosti pre účastníkov.

Čo nás čaká?
festivalová prehliadka a prezentácia neprof.divadla mladých / v Párovských Hájoch, kultúrny dom a divadelný stan, chillout zóna odborné diskusie s tvorcami a divákmi, vedené odborníkmi k divadelným predstaveniam, témam a k metódam inscenovania 4 divadelné dielne / rôzne priestory v Nitre, trvanie 2 dni výstavy fotografií pred a Pofestivalová FAD 22/ verejné priestory, cieľ prezentovať festival v miestnej komunite Rozprava o komunitnom divadle v medzinárodnom kontexte zapojených krajín v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prezentácia divadiel zo zahraničia a diskusie s nimi o ich štýle práce s mladými ľuďmi prezentácia 2 inscenácií nezávislých divadiel a to Divadlo ODIVO a Divadlo K 3 hudobné.produkcie umelecký prednes úspešných recitátorov z nitrianskeho regiónu

Miesta kde FAD 2022 bude
Kultúrny dom v Párovských hájoch Krajské osvetové stredisko v Nitre Kultúrny bod K7 ZUŠ J. Rosinského v Nitre Hide park, Nitra

10:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadny obrázok
Overené podujatieKinder Fest 2022
Agrokomplex, Nitra
Amaro Fest 2022
Overené podujatieAmaro Fest 2022
Výstavisko AGROKOMPLEX, Nitra