GDPR – Nové nariadenie o ochrane osobných údajov

Podujatie Bratislava

GDPR – Nové nariadenie o ochrane osobných údajov

(Odborný seminár pre podnikateľov)
Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začne v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľa. Všetci správcovia a spracovatelia údajov vrátane e-shopov, ktoré sledujú a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR. Týka sa GDPR aj Vás ? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto nariadenie. Tešíme sa na Vašu účasť !

Čo sa dozviete?
1. Nariadenie GDPR, pojmológia
2. Najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR
3. Informačné systémy podnikateľov (so zameraním na prevádzkovateľov e-shopov)
4. Spracovateľské operácie s osobnými údajmi
5. Bezpečnosť pri spracúvaní osobných údajov
6. Bezpečnostný incident
7. Práva dotknutých osôb
8. Právny vzťah so sprostredkovateľom
9. Zodpovedná osoba
10. Diskusia

Kto je váš lektor?
JUDr. Tatiana Mičudová aktuálne pracuje ako právny expert Licenčného odboru v SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam). Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva.

KEDY?
28.3.2018, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR
1/ AK EŠTE NIE STE REGISTROVANÝM KLIENTOM NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA
Pre prihlásenie sa na seminár je potrebné sa najprv REGISTROVAŤ. Ak ešte nie ste klientom Národného podnikateľského centra v Bratislave.

►ZAREGISTRUJTE SA TU: https://www.npc.sk/user/login/registration

Na základe registrácie obdržíte emailom IDENTIFIKAČNÝ KÓD, ktorý zadáte do ► ŽIADOSTI TU:
https://www.npc.sk/ms/content/show_article/80

Ukončenie registrácie: 27.3.2018 do 15:00 hod.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.
________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Účasť je bezplatná.

Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP
Kontakt: rp@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 28. Marca 2018 09:00
Dátum ukončenia podujatia: 28. Marca 2018 13:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia GDPR – Nové nariadenie o ochrane osobných údajov

Meno organizátora: Slovak Business Agency
Fotografie
Podobné podujatia
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Odbúravanie vnútorných bariér
Overené podujatieOdbúravanie vnútorných bariér
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reč tela vo svete biznisu
Overené podujatieReč tela vo svete biznisu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava