GRIMMY DANCE CUP 2018

Podujatie Prešov

GRIMMY DANCE CUP 2018 vol. 2 - 16.ročník tanečnej súťaže

Pozývame Vás na 16-ty ročník uznávanej celoslovenskej tanečnej súťaže, ktorú si pre Vás už tradične pripravil Tanečný klub GRIMMY a SZUŠ GRIMMY v spolupráci s FABIO PRODUCTION. Táto súťaž je určená všetkým tanečným klubom, školám a tanečným skupinám ako aj ZUŠ a CVČ z celého Slovenska aj zahraničia. V piatok budú prebiehať disciplíny SZTŠ sekcie IDO pre členov aj nečlenov. V sobotu bude súťaž v choreografiach ako každý rok. Propozície súťaže si môžete vyžiadať na grimmy@pobox.sk, alebo ich nájdete na www.stodido.sk.

Platba štartovného:
IBAN: SK4609000000000500916293 - číslo účtu. Termín platieb je do druhého deadlinu (8.4.2018). Po 1.deadline (1.4.2018) a pred 2.deadlinom prihlásenia je výška štartovného poplatku jeden a pol násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž, je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

1.termín UZÁVIERKY - 1.4.2018, 2.termín UZÁVIERKY - 8.4.2018.
*****************************************************************************

13.4.2018 (piatok) disciplíny SZTŠ sekcie IDO pre členov aj nečlenov

Hip-Hop sólo MINI
Hip-Hop duo MINI
Hip-Hop skupina MINI

Hip-Hop sólo dievčatá DVK A, B
Hip-Hop sólo chlapci DVK
Hip-Hop duo DVK
Hip-Hop skupina DVK

Hip-Hop sólo dievčatá JVK A, B
Hip-Hop sólo chlapci JVK
Hip-Hop duo JVK
Hip-Hop skupina JVK

Hip-Hop sólo ženy HVK
Hip-Hop sólo muži HVK
Hip-Hop duo HVK
Hip-Hop skupina HVK
-----
Disco dance sólo MINI
Disco dance duo MINI
Disco dance skupina MINI

Disco dance sólo DVK A, B, C
Disco dance duo DVK A, B
Disco dance skupina DVK A, B

Disco dance sólo JVK A, B, C
Disco dance duo JVK A, B
Disco dance skupina JVK A, B
Disco freestyle JVK

Disco dance sólo HVK
Disco dance duo HVK
Disco dance skupina HVK

*** V dopoludňajších hodinách disciplíny HIP-HOP, v popoludňajších DISCO DANCE.***
*** Tohto roku budú v Prešove prebiehať dve samostatné kolá súťaže v sólách, duách a skupinách. GRIMMY DANCE CUP 2018 vol.1 (18.marca) a GRIMMY DANCE CUP 2018 vol.2 (13.apríla).
************************************************************************
14.4.2018 (sobota) Tanečný pohár v CHOREOGRAFIÁCH:

1. DANCE SHOW MALÉ CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 2:00 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).

2. DANCE SHOW SKUPINY - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

3. ART SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie blízke výrazovým tancom (napr. Show, Jazz, Contemporary, Latino...) , môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

4. HIP-HOP CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl Hip-Hop, nesmú sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

5. OPEN CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych hip-hopovej kultúre (napr. Lockin’, Poppin’, Breakin’, Dancehall, Waacking a Vogue) v akomkoľvek spracovaní, nesmú sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max.4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

6. STREET DANCE SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca ( napr. Disco Show, Hip-Hop, Disco Dance..., nie ARTové), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

7. MINI OPEN CHOREOGRAFIE (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac (len žiaci MŠ).

8. „BEGINNERS“ CHOREOGRAFIE – DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (napr. Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.
- choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV, alebo tanečníkov s minimálnymi skúsenosťami. V prípade, že budú skúsení tanečníci prihlásení do tejto kategórie, organizátor a porota si vyhradzuje právo preradiť choreografiu do príslušnej kategórie! V prípade veľkého počtu prihlásených choreografií a časovej dostupnosti je možné túto kategóriu rozdeliť podľa príbuzných tanečných štýlov.

Zvukové podklady na USB kľúči v MP3 formáte!

ŠTARTOVNÉ/osoba (členovia/nečlenovia):
sólo: 5/8 eur
duo: 5/8 eur
skupina: 3/6 eur
choreografia: 3/6 eur
malá choreografia: 5/8 eur

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
- MINI (3-7 rokov) do roku nar. 2011 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2007 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) do roku nar. 2003 vrátane
- mládež/ HVK (16 a viac ) od roku 2002 a viac


BONUS:
***Počas posledného ročníka GRIMMY DANCE CUP 2017 sme rozdali finančné ceny v hodnote 1.600 EUR, ktoré získali víťazi vo vybraných disciplínach.
***Aj v 16.ročníku GRIMMY DANCE CUP 2018 sme sa rozhodli finančne podporiť vybrané choreografie. Výšku finančných cien a aj jednotlivé kategórie vyhlásime po uzávierke súťaže.***

PRIHLASOVANIE:
Členovia cez informačný systém na www.stodido.sk, nečlenovia vyplnením prihlášky a zaslaním na mail grimmy@pobox.sk.

Ceny pre víťazov: poháre, alebo medaily a diplomy
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového harmonogramu súťaže. Disciplína kde bude prihlásená len jedna choreografia/formácia, alebo jeden tanečník bude zrušená. Každý tanečník tancuje na vlastné riziko.

Miesto konania podujatia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Baštová 32, Prešov
Dátum začiatku podujatia: 13. Apríla 2018 08:00
Dátum ukončenia podujatia: 14. Apríla 2018 22:00
Pravdepodobné súradnice: 48.9969N 21.2367E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia GRIMMY DANCE CUP 2018 vol. 2 - 16.ročník tanečnej súťaže

Meno organizátora: GRIMMY Dance Centre
Fotografie
Podobné podujatia
Novoročný koncert gospelovej skupiny G.O.D.´s
Overené podujatieNovoročný koncert gospelovej skupiny G.O.D.´s
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Silvester 2018
Overené podujatieSilvester 2018
Troja hotel, Lipany
Novoročný koncert gospelovej skupiny G.O.D.´s
Overené podujatieNovoročný koncert gospelovej skupiny G.O.D.´s
Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov
Pastierske hry vianočne
Overené podujatiePastierske hry vianočne
obec, Lom nad Rimavicou
Silvester 2018
Overené podujatieSilvester 2018
Troja hotel, Lipany