GRIMMY DANCE CUP 2018

Podujatie Prešov

GRIMMY DANCE CUP 2018 vol. 2 - 16.ročník tanečnej súťaže

Pozývame Vás na 16-ty ročník uznávanej celoslovenskej tanečnej súťaže, ktorú si pre Vás už tradične pripravil Tanečný klub GRIMMY a SZUŠ GRIMMY v spolupráci s FABIO PRODUCTION. Táto súťaž je určená všetkým tanečným klubom, školám a tanečným skupinám ako aj ZUŠ a CVČ z celého Slovenska aj zahraničia. V piatok budú prebiehať disciplíny SZTŠ sekcie IDO pre členov aj nečlenov. V sobotu bude súťaž v choreografiach ako každý rok. Propozície súťaže si môžete vyžiadať na grimmy@pobox.sk, alebo ich nájdete na www.stodido.sk.

Platba štartovného:
IBAN: SK4609000000000500916293 - číslo účtu. Termín platieb je do druhého deadlinu (8.4.2018). Po 1.deadline (1.4.2018) a pred 2.deadlinom prihlásenia je výška štartovného poplatku jeden a pol násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž, je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

1.termín UZÁVIERKY - 1.4.2018, 2.termín UZÁVIERKY - 8.4.2018.
*****************************************************************************

13.4.2018 (piatok) disciplíny SZTŠ sekcie IDO pre členov aj nečlenov

Hip-Hop sólo MINI
Hip-Hop duo MINI
Hip-Hop skupina MINI

Hip-Hop sólo dievčatá DVK A, B
Hip-Hop sólo chlapci DVK
Hip-Hop duo DVK
Hip-Hop skupina DVK

Hip-Hop sólo dievčatá JVK A, B
Hip-Hop sólo chlapci JVK
Hip-Hop duo JVK
Hip-Hop skupina JVK

Hip-Hop sólo ženy HVK
Hip-Hop sólo muži HVK
Hip-Hop duo HVK
Hip-Hop skupina HVK
-----
Disco dance sólo MINI
Disco dance duo MINI
Disco dance skupina MINI

Disco dance sólo DVK A, B, C
Disco dance duo DVK A, B
Disco dance skupina DVK A, B

Disco dance sólo JVK A, B, C
Disco dance duo JVK A, B
Disco dance skupina JVK A, B
Disco freestyle JVK

Disco dance sólo HVK
Disco dance duo HVK
Disco dance skupina HVK

*** V dopoludňajších hodinách disciplíny HIP-HOP, v popoludňajších DISCO DANCE.***
*** Tohto roku budú v Prešove prebiehať dve samostatné kolá súťaže v sólách, duách a skupinách. GRIMMY DANCE CUP 2018 vol.1 (18.marca) a GRIMMY DANCE CUP 2018 vol.2 (13.apríla).
************************************************************************
14.4.2018 (sobota) Tanečný pohár v CHOREOGRAFIÁCH:

1. DANCE SHOW MALÉ CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 2:00 min. Počet tanečníkov 2-3 (duo, trio).

2. DANCE SHOW SKUPINY - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 4-7.

3. ART SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie blízke výrazovým tancom (napr. Show, Jazz, Contemporary, Latino...) , môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

4. HIP-HOP CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých dominuje tanečný štýl Hip-Hop, nesmú sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

5. OPEN CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie tanečných štýlov blízkych hip-hopovej kultúre (napr. Lockin’, Poppin’, Breakin’, Dancehall, Waacking a Vogue) v akomkoľvek spracovaní, nesmú sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max.4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

6. STREET DANCE SHOW CHOREOGRAFIE - DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca ( napr. Disco Show, Hip-Hop, Disco Dance..., nie ARTové), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 4:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.

7. MINI OPEN CHOREOGRAFIE (TVORIVÁ TANEČNÁ DIELŇA)
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca, môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac (len žiaci MŠ).

8. „BEGINNERS“ CHOREOGRAFIE – DVK, JVK, HVK
- choreografie v ktorých môže byť použitý akýkoľvek druh tanca (napr. Hip-Hop, Disco Dance, Show Dance, Jazz...), môžu sa používať kulisy. Dĺžka choreografie max. 3:00 min. Počet tanečníkov 8 a viac.
- choreografie určené pre ZAČINAJÚCICH TANEČNÍKOV, alebo tanečníkov s minimálnymi skúsenosťami. V prípade, že budú skúsení tanečníci prihlásení do tejto kategórie, organizátor a porota si vyhradzuje právo preradiť choreografiu do príslušnej kategórie! V prípade veľkého počtu prihlásených choreografií a časovej dostupnosti je možné túto kategóriu rozdeliť podľa príbuzných tanečných štýlov.

Zvukové podklady na USB kľúči v MP3 formáte!

ŠTARTOVNÉ/osoba (členovia/nečlenovia):
sólo: 5/8 eur
duo: 5/8 eur
skupina: 3/6 eur
choreografia: 3/6 eur
malá choreografia: 5/8 eur

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
- MINI (3-7 rokov) do roku nar. 2011 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2007 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) do roku nar. 2003 vrátane
- mládež/ HVK (16 a viac ) od roku 2002 a viac


BONUS:
***Počas posledného ročníka GRIMMY DANCE CUP 2017 sme rozdali finančné ceny v hodnote 1.600 EUR, ktoré získali víťazi vo vybraných disciplínach.
***Aj v 16.ročníku GRIMMY DANCE CUP 2018 sme sa rozhodli finančne podporiť vybrané choreografie. Výšku finančných cien a aj jednotlivé kategórie vyhlásime po uzávierke súťaže.***

PRIHLASOVANIE:
Členovia cez informačný systém na www.stodido.sk, nečlenovia vyplnením prihlášky a zaslaním na mail grimmy@pobox.sk.

Ceny pre víťazov: poháre, alebo medaily a diplomy
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a časového harmonogramu súťaže. Disciplína kde bude prihlásená len jedna choreografia/formácia, alebo jeden tanečník bude zrušená. Každý tanečník tancuje na vlastné riziko.

Miesto konania podujatia: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Baštová 32, Prešov
Dátum začiatku podujatia: 13. Apríla 2018 08:00
Dátum ukončenia podujatia: 14. Apríla 2018 22:00
Pravdepodobné súradnice: 48.9969N 21.2367E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia GRIMMY DANCE CUP 2018 vol. 2 - 16.ročník tanečnej súťaže

Meno organizátora: GRIMMY Dance Centre
Fotografie
Podobné podujatia
Deň hasičov 2018
Overené podujatieDeň hasičov 2018
Futbalové ihrisko, Hubošovce
Jazzový koncert
Overené podujatieJazzový koncert
Troja hotel, Lipany
Silvester 2018
Overené podujatieSilvester 2018
Troja hotel, Lipany
Deň hasičov 2018
Overené podujatieDeň hasičov 2018
Futbalové ihrisko, Hubošovce