Hriňovské dni divadla 2019

Podujatie Hriňová

Hriňovské dni divadla 2019

Ďalší ročník obľúbeného festivalu umenia v Hriňovej!

Na koho sa, v ktorý deň môžete tešiť?
PIATOK
Letná noc - Divadlo Komédie
Otvorenie FESTIVALU

SOBOTA
Alica v krajine zázrakov - LDO ZUŠ Hriňová
Prorok Rak - DOS Stožkár
Dámsky krajčír - Divadlo Žiarovka Bratislava
Skrotenie zlej ženy - Divadlo Commedia Poprad
Folklore not war - Uhel_92
Koncert v divadelnej kaviarni

NEDEĽA
Dievčatko so zápalkami - ZUŠ Hriňová - premiéra
Sľuby - Hriňovské divadlo - premiéra

22. 3. o 19:00 – 24. 3. o 20:00

Fotografie
Podobné podujatia