Hudobný 1. máj

Podujatie Handlová

Hudobný 1. máj

Mesto Handlová, DK Handlová pozývajú na

celomestské podujatie venované Sviatku práce a vstupu Slovenska do EÚ

HUDOBNÝ 1. MÁJ

1. máj 2019 od 10.00
na Námestí baníkov Handlová
Hrá Dychová hudba Bojnická kapela
Fotografie
Podobné podujatia