INTENZÍVNY KURZ SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 MESIACOV

Podujatie Bratislava

Ak. rok 2019/2020: 02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Intenzívny kurz slovenského jazyka pre všetky úrovne znalosti slovenčiny s lektormi so špecializáciou na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Cieľ:
Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia.

20 vyučovacích hodín týždenne.

Študenti sú zaraďovaní do skupín na základe vstupného testu a ústneho pohovoru /okrem začiatočníkov/.

Ponúkame kurzy na všetkých úrovniach od začiatočníkov po pokročilých.


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/intenzivny-kurz-slovenskeho-jazyka-10-mesiacov/

Meno organizátora: ÚJOP CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia
Večer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Overené podujatieVečer na tému KNIHY, KTORÉ ZMENILI SVET
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Večer na tému KARMA JE ZDARMA
Overené podujatieVečer na tému KARMA JE ZDARMA
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Overené podujatieČaj o piatej v SNG/ Tančiareň
Cafe Berlinka Budova SNG, Bratislava
LingvaFest'2019
Overené podujatieLingvaFest'2019
Ekonomická Univerzita, Bratislava