IV. TANEC S ELÁNOM

Podujatie Ružomberok

IV. TANEC S ELÁNOM

Centrum voľného času Elán v Ružomberku vás pozýva na IV. ročník nesúťažnej tanečnej prehliadky Tanec s Elánom.

Časový harmonogram:
14:00 prezentácia a priestorové skúšky
16:00 začiatok podujatia

Charakter podujatia: nesúťažná tanečná prehliadka je určená pre tanečné krúžky ZŠ a CVČ okresu Ružomberok – rôzne vekové kategórie, rôzne tanečné štýly. Ide o prezentáciu krúžkov, ktoré sa tancu nevenujú na profesionálnej úrovni, a majú záujem prezentovať sa na verejnosti.
Účasť: malé formácie, tanečné skupiny
Tanečná plocha: javisko


Nahlásenie účasti: z organizačných dôvodov prosíme predbežne nahlásiť účasť do 31. marca 2019 – školu/skupinu a počet tanečných vystúpení kvôli dĺžke programu. V prípade vysokého počtu prihlásených vystúpení bude maximálny počet vystúpení jednej skupiny obmedzený – po predbežnom nahlásení účasti budú vedúci skupín informovaní.

Prihlášky: naskenovanú vyplnenú záväznú prihlášku potvrdenú riaditeľstvom školy treba zaslať e-mailom na adresu cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do piatku 26.04.2019. Prijatie prihlášky e-mailom bude obratom potvrdené.

Fotografie
Podobné podujatia