Jazyková a odborná príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

Podujatie Bratislava

Prípravný program je určený pre zahraničných pracovníkov, ktorí chcú pracovať v zdravotníckych zariadeniach v odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a iné.

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci vzdelávacieho programu zdokonalili v slovenčine a pripravili sa na úspešné zvládnutie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka.


Termíny:
letný semester: 01.04.2019 - 28.06.2019
(termín podania prihlášky do 20.03.2019)
zimný semester: 23.09.2019 - 20.12.2019
(termín podania prihlášky do 01.09.2019)


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-v-slovenskom-jazyku-pre-pracovnikov-v-zdravotnictve/

Meno organizátora: CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fotografie
Podobné podujatia
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka
Stredisko kultúry Vajnorská 21, Bratislava
Kurz: Predaj sa!
Overené podujatieKurz: Predaj sa!
Power Coaching, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu
Overené podujatieSpoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Kultúrny večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Overené podujatieKultúrny večer na tému PROBLÉMY: UČITELIA V PRESTROJENÍ
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Kurz: Expert v komunikácii
Overené podujatieKurz: Expert v komunikácii
Power Coaching, Bratislava