Jazyková a odborná príprava v slovenskom jazyku pre pracovníkov v zdravotníctve

Podujatie Bratislava

Prípravný program je určený pre zahraničných pracovníkov, ktorí chcú pracovať v zdravotníckych zariadeniach v odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, ošetrovateľstvo, fyzioterapia a iné.

Kurz je koncipovaný tak, aby sa účastníci vzdelávacieho programu zdokonalili v slovenčine a pripravili sa na úspešné zvládnutie certifikovanej skúšky zo slovenského jazyka.


Termíny:
letný semester: 01.04.2019 - 28.06.2019
(termín podania prihlášky do 20.03.2019)
zimný semester: 23.09.2019 - 20.12.2019
(termín podania prihlášky do 01.09.2019)


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/jazykova-a-odborna-priprava-v-slovenskom-jazyku-pre-pracovnikov-v-zdravotnictve/

Meno organizátora: CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Fotografie
Podobné podujatia
3D EXPO Bratislava 2019
Overené podujatie3D EXPO Bratislava 2019
Vodárenské múzeum BVS, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Zumba® Fitness
Overené podujatieZumba® Fitness
LAMPY coffee & club & culture (Kafé LAMPY), Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava