Koncert v rámci medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov

Podujatie Hlohovec

Koncert v rámci medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov

Koncert v rámci medzinárodného stretnutia školských speváckych zborov

účinkujú:
Miešaný spevácky zbor Diecézneho klasického gymnázia v Ľubľane
Školský spevácky zbor Piaristického všeobecného lýcea S. Konárského v Krakove
Piarissimo Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne

20.3.2019   o 18.00 h

Vstup voľný

Fotografie
Podobné podujatia