Kroje vo dvore

Podujatie Košice

Podujatie KROJE VO DVORE sa uskutoční v jeden deň vo všetkých troch Regionálnych centrách remesiel (Banská Bystrica, Bratislava, Košice). Prezentácia krojovej výroby ÚĽUV-u a ľudového odevu zo zbierok Múzea ĽUV v Stupave bude obohatená pestrým sprievodným programom.

PROGRAM KOŠICE

15:00 hod. - privítanie na Hlavnej ulici pred Immaculatou, vystúpenie tanečníkov - FS Ilosvai, FSk Škvarkare
15:20 hod. - presun sprievodu do do Regionálneho centra remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52,
15:30 hod. - privítanie prítomných, vystúpenie folklórnych súborov vo foajé, prezentácia krojov tanečníkov, komentovaná prehliadka ľudového odevu zo zbierok MĽUV, prezentácia krojovej výroby ÚĽUV
16:00 hod. - platená tvorivá dielňa – Vyrob si Partu (objednávanie vopred - peter.szeman@uluv.sk)
17:00 hod. - prednáška na tému: Poznáme pôvod ľudového odevu?

Tešíme sa na Vás!
Meno organizátora: ÚĽUV
Fotografie
Podobné podujatia
Jarné prázdniny s remeslom v ÚĽUV-e
Overené podujatieJarné prázdniny s remeslom v ÚĽUV-e
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52, Košice
Žiadny obrázok
Overené podujatie6. ročník charitatívneho plesu Košičania-Košičanom
Kultúrny dom Jánošík Vyšné Opátske, Košice
The Duchon´s
The Duchon´s
Divadlo Grand, Košice