Kroje vo dvore

Podujatie Košice

Podujatie KROJE VO DVORE sa uskutoční v jeden deň vo všetkých troch Regionálnych centrách remesiel (Banská Bystrica, Bratislava, Košice). Prezentácia krojovej výroby ÚĽUV-u a ľudového odevu zo zbierok Múzea ĽUV v Stupave bude obohatená pestrým sprievodným programom.

PROGRAM KOŠICE

15:00 hod. - privítanie na Hlavnej ulici pred Immaculatou, vystúpenie tanečníkov - FS Ilosvai, FSk Škvarkare
15:20 hod. - presun sprievodu do do Regionálneho centra remesiel ÚĽUV na Mäsiarskej 52,
15:30 hod. - privítanie prítomných, vystúpenie folklórnych súborov vo foajé, prezentácia krojov tanečníkov, komentovaná prehliadka ľudového odevu zo zbierok MĽUV, prezentácia krojovej výroby ÚĽUV
16:00 hod. - platená tvorivá dielňa – Vyrob si Partu (objednávanie vopred - peter.szeman@uluv.sk)
17:00 hod. - prednáška na tému: Poznáme pôvod ľudového odevu?

Tešíme sa na Vás!

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: ÚĽUV
Fotografie
Podobné podujatia