Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Podujatie Bratislava

Kurz MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

Aké je tajomstvo úspešného manažéra? Absolvujte s nami praktický kurz manažérske zručnosti a dozviete sa, ako sa ním môžete stať Vy!

Manažér je vodca, organizátor, ktorý vedie svoj tím. Jeho úspech závisí na jeho rozhodnutiach, schopnosti plánovať, kontrolovať a komunikovať. Jeho kvality sa opierajú o nadobudnuté vedomosti, skúsenosti, schopnosť predvídať, prispôsobiť sa novým situáciám a strategicky myslieť. Neustále sa zdokonaľuje v technikách riadenia a v rozvoji svojich znalostí.

Pozývame Vás na náš primárne prakticky zameraný kurz manažérske zručnosti, kde sa dozviete, ako byť úspešným manažérom po všetkých stránkach.

Pre koho:

 • Manažéri
 • Riaditelia
 • Riadiaci pracovníci
 • Špecialisti ľudských zdrojov
 • Poradcovia
 • Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti

Obsah kurzu:

 • Manažérska gramotnosť (Managerial Literacy)
 • Manažérske funkcie / činnosti
 • Manažérske role
 • Top manažment, vrcholový manažment
 • Zručnosť (Skill)
 • Delegovanie
 • Motivácia
 • Komunikácia
 • Manipulácia
 • Plánovanie
 • Organizovanie
 • Vyjednávanie
 • Rozhodovanie
 • Riešenie problémov
 • Konflikt
 • Riadenie ľudí, štýly riadenia

Dĺžka trvania: 7 hodín

Meno organizátora: MaxiTicket.sk
Fotografie
Podobné podujatia