Majstrovstvá Slovenska v agility 2017

Podujatie Košice

Majstrovstvá Slovenska v agility 2017

Organizátor: Psie centrum POZITIV
Dátum konania: 2. - 3.9.2017
Miesto konania: Košice, Kynologický klub Krásna nad Hornádom , ul. 1.mája
GPS: 48.680813, 21.303246
Povrch: tráva – kynologický areál
Rozhodca: Petr Dostál
Garant podujatia: Ján Kelbel
Prekážky: kvalitné agility prekážky z výroby Ján Kelbel http://www.kelbelagility.sk/

Podmienky účasti:
Majstrovstvá sú otvorené pre všetky prihlásené tímy (aj zahraničné) s platným výkonnostným zošitom. Tímy musia mať splnenú čistú skúšku A1 alebo štart bez diskvalifikácie v kategórii A2 v termíne od 24.10.2016 do termínu uzávierky. Tímy A3 štartujú automaticky. Družstvá sú štvorčlenné v každej veľkostnej kategórii, počítajú sa traja najlepší.
Prihlasovanie: http://www.agilityportal.sk/sk/preteky/majstrovstva-slovenska-v-agility-2017
Počet pretekárov: 120 tímov
Štartovné: 20 € / tím
Uzávierka prihlášok: 21.8.2017

Program:
Sobota 2.9.2017
8.00 - 8.40 prezentácia a veterinárna prehliadka
09.00 Open agility družstvá, Open Jumping jednotlivci
Nedeľa 3.9.2017
8:00 - 8.30 prezentácia a veterinárna prehliadka
8:50 Open jumping družstvá, Open Agility jednotlivci

Platba na účet: IBAN: SK13 8360 5207 0042 0203 4311
Variabilný symbol bude vygenerovaný portálom pri prihlásení, je potrebné ho zadať pri platbe.
V správe pre prijímateľa napíšte meno pretekára a psa.
Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr 2 dni po uzávierke.

Vyhodnotenie:
Titul Majster Slovenska v agility získava najvyššie umiestnený tím a družstvo v súčte behov Open Agility a Open Jumping, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
- je členom klubu zastrešenom v ASKA
- má slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na Slovensku minimálne 6 mesiacov – v čase konania Majstrovstiev Slovenska v agility

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility a 2. vicemajster Slovenska v agility získavajú druhý a tretí tím v poradí spĺňajúci vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

Tituly 1. vicemajster Slovenska v agility družstiev a 2. vicemajster Slovenska v agility družstiev získava druhé a tretie družstvo v poradí spĺňajúce vyššie uvedené podmienky. Všetky tri tituly na MSR sa udeľujú zvlášť v každej výškovej kategórii.

Veterinárne podmienky: Pri prezentácii predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote a infekčným ochoreniam (psinke, parvoviróze, parainfluenze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde) alebo PET PASSPORT. Zahraniční účastníci musia mať PET PASSPORT.

Všeobecné ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Voľné pobiehanie psov v blízkosti parkúru nie je dovolené. Venčenie psov je mimo
areálu. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. V prípade nutnosti zrušenia
pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Protest je možné podať písomne po zaplatení zálohy 20€ do oficiálneho ukončenia pretekov.
Štartovné je nevratné, v prípade potreby je možné štartovné preniesť na iný prihlásený tím.

Miesto konania podujatia: Psie centrum Pozitiv, Na Kope 39, Košice
Dátum začiatku podujatia: 2. Septembra 2017 07:00
Dátum ukončenia podujatia: 3. Septembra 2017 17:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7139N 21.2019E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Majstrovstvá Slovenska v agility 2017

Meno organizátora: Psie centrum Pozitiv
Fotografie
Podobné podujatia