Majstrovstvá západného Slovenska v mas-wrestlingu

Podujatie Dunajská Streda

Majstrovstvá západného Slovenska v mas-wrestlingu

Otvorené majstrovstvá západného Slovenska v mas wrestlingu
2019


PROPOZÍCIE


A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Slovenská asociacia silových atlétov
Partneri podujatia: Fit Club - For New Energy
Dátum konania: 16.marec 2019
Miesto konania: Fit Club -For New Energy, Trhovisko 6110/19,
929 01 Dunajská Streda
Charakter súťaže: Otvorené Majstrovstvá západného Slovenska v mas wrestlingu.
Informácie: Ondrej Márk tel.č.: +421 911 339 185 e-mail: strongmanclub.ds@gmail.com
Prihlášky: Zaslať najneskôr do 01.03.2019 na e-mail: strongmanclub.ds@gmail.com
Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko pretekára, oddielovú
príslušnosť, vekovú a hmotnostnú kategóriu.

Štartovné: 10€ pre každého pretekára. Uhradiť najneskôr do 01.03.2019
č.účtu : SK 54 0200 0000 0034 8022 3951
V poznámke pri platbe je treba uviesť meno pretekára.

Sobota 16. marca 2019 o 13:00 – 17:00

Fotografie
Podobné podujatia