Medzinárodný filmový festival Folklór a tradície

Podujatie Hriňová

Medzinárodný filmový festival Folklór a tradície

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia.

P r o g r a m:

Piatok, 03.5. 2019

09:00 hod. – Premietanie pre školy

10:30 hod. – Premietanie pre školy

Sobota, 04.5.2019

15:00 hod. – Otvorenie festivalu

15:15 hod. – Prvé súťažné kolo

16:45 hod. – Druhé súťažné kolo

Nedeľa, 05.5.2019

15:30 hod. – Tretie súťažné kolo

17:00 hod. – Štvrté súťažné kolo

18:00 hod. – Nesúťažné premietanie

18:30 hod. – Vyhlásenie výsledkov

Fotografie
Podobné podujatia