Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Podujatie Košice

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola

Pozývame vás na 51. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.

Festival bude prebiehať od 15. septembra do 2. októbra 2022 na týchto miestach:Košice - Spišská Nová Ves - Kežmarok - Sabinov - Jasov - Prešov - Rimavská Sobota - Poprad.

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola /MOFIS/ je najstarším organovým festivalom na Slovensku. Zakladateľom a dlhoročným dramaturgom podujatia bol sólista Štátnej filharmónie Košice, Ivan Sokol (1937-2005). Organové recitály významných domácich a zahraničných umelcov sa spočiatku sústreďovali prevažne do Dómu sv. Alžbety. Organové koncerty so symfonickým orchestrom sa konali v koncertnej sále Domu umenia, kde je k dispozícii trojmanuálový organ s dvoma hracími stolmi.

MOFIS bol vo svojich začiatkoch 20 rokov integrálnou súčasťou festivalu Košická hudobná jar,. V roku 1991 sa však osamostatnil a koná sa v úvode koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice – v druhej polovici septembra.
V roku 2006 Štátna filharmónia Košice úspešne rozšírila túto veľkolepú prehliadku organovej hudby aj do širšieho regiónu a v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi usporadúva organové recitály aj v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Kežmarku, Rimavskej Sobote, Sabinove a v ďalších mestách, kde sa stretávajú s veľkým záujmom verejnosti.

15.09.2022 o 20:00│OTVÁRACÍ KONCERT 51. MOFIS / Dóm sv. Alžbety Uhorskej, Košice
16.09.2022 o 18:00│BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ - SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves 17.09.2022 o 18:00│RAINER OSTER - KEŽMAROK / Nový evanjelický kostol, Kežmarok 18.09.2022 o 19:00│BERNADETTA ŠUŇAVSKÁ - KOŠICE / Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice 21.09.2022 o 19:00│FRANÇOIS ESPINASSE - SABINOV / Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov 23.09.2022 o 19:00│FRANÇOIS ESPINASSE - JASOV / Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov 24.09.2022 o 09:00│WORKSHOP: Organové dielo Césara Francka / Opátsky chrám sv. Jána Krstiteľa, Jasov 25.09.2022 o 19:00│JOHANNES ZEINLER - PREŠOV / Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov 27.09.2022 o 19:00│JOHANNES ZEINLER - KOŠICE / Kostol Zoslania Ducha Svätého, Košice 28.09.2022 o 18:00│ADRIAAN HOEK - RIMAVSKÁ SOBOTA / Kostol sv. Jána Krstiteľa, Rimavská Sobota 30.09.2022 o 19:30│ADRIAAN HOEK - KOŠICE / Kostol sv. Košických Mučeníkov, Košice - Nad jazerom 02.10.2022 o 19:00│ADRIAAN HOEK - POPRAD / Kostol sv. Egídia, Poprad

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia