Milý malý trh Súdovce 2019

Podujatie Súdovce

Milý malý trh Súdovce 2019

Už tretí krát sa stretneme v malej hontianskej dedinke Súdovce na FARMÁRSKO-REMESELNOM dni spojenom s dňom otvorených dverí miestnej lisovne panenských olejov OLEJ HONT.
Uvidíte, ochutnáte, zažijete.

Fotografie
Podobné podujatia