Moderné alternatívy štátneho súdnictva | Blockchain a právo

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
paralelnapolis.sk/
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: pavol.travnik@protonmail.com
Prednáška a workshop Moderné alternatívy štátneho súdnictva | Blockchain a právo

Alternatívne riešenie sporov stúpa na popularite a to vďaka mnohým faktorom. 
Už priebehu 30 dní je sporný prípad rozhodnutý kvalitne a odborným rozhodcom.
Nezávislosť rozhodcov je zaručená jednoduchým algoritmom, ktorý prideľuje prípady skutočne náhodne a bezpečne. Výber rozhodcu je verejne preskúmateľný.
Doručovanie písomností prebieha spoľahlivo a bezpečne v jednotkách minút.
Celý proces je neformálny, efektívny a zaručuje ľudský prístup.
Nad to všetko sú rozhodnutia právne vynutiteľné.

Dokázali sme behom 3 mesiacov vyriešiť všetky problémy, ktorými trpí štátne súdnictvo v civilných sporoch a priniesli sme funkčnú alternatívu, ktorá pomôže obchodným spoločnostiam a zároveň aj bežným ľuďom. Prídte sa dozvedieť, ako sme dokázali spojiť blockchain s právom a dokázali nahradiť už nefunkčné rozhodcovské súdy a spomalené štátne súdy jednoduchým algoritmom.

Pri prezentácii sa zameriame na rozhodcovské konanie a podpisovú politiku. Pri vytváraní služby sme pracovali s týmito zákonmi, ku ktorým sa v prezentácii dostaneme:

Arbitration Act 1996
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
Prezentácia bude v slovenčine.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená, preto odporúčame kúpiť lístky čo najskôr.

Kontaktná osoba eventu je Pavol Trávnik a v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese pavol.travnik@protonmail.com

Kúpiť lístok za 25 EUR – platiť je možné výlučne kryptomenami Bitcoin, Litecoin a Monero.

V prípade, že nedisponujete kryptomenami je možné si lístok kúpiť pred začatím akcie na mieste, je však nutná registrácia z kapacitných dôvodov

Meno organizátora: Paralelná Polis
Fotografie
Podobné podujatia
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Reč tela vo svete biznisu
Overené podujatieReč tela vo svete biznisu
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Odbúravanie vnútorných bariér
Overené podujatieOdbúravanie vnútorných bariér
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
ADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Overené podujatieADRA večer o dobrovoľníctve + vianočná kapustnica
Komunitné centrum UNIK, Ferienčíkova 5, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieVedenie ľudí a motivácia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava