Moderné alternatívy štátneho súdnictva | Blockchain a právo

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
paralelnapolis.sk/
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: pavol.travnik@protonmail.com
Prednáška a workshop Moderné alternatívy štátneho súdnictva | Blockchain a právo

Alternatívne riešenie sporov stúpa na popularite a to vďaka mnohým faktorom. 
Už priebehu 30 dní je sporný prípad rozhodnutý kvalitne a odborným rozhodcom.
Nezávislosť rozhodcov je zaručená jednoduchým algoritmom, ktorý prideľuje prípady skutočne náhodne a bezpečne. Výber rozhodcu je verejne preskúmateľný.
Doručovanie písomností prebieha spoľahlivo a bezpečne v jednotkách minút.
Celý proces je neformálny, efektívny a zaručuje ľudský prístup.
Nad to všetko sú rozhodnutia právne vynutiteľné.

Dokázali sme behom 3 mesiacov vyriešiť všetky problémy, ktorými trpí štátne súdnictvo v civilných sporoch a priniesli sme funkčnú alternatívu, ktorá pomôže obchodným spoločnostiam a zároveň aj bežným ľuďom. Prídte sa dozvedieť, ako sme dokázali spojiť blockchain s právom a dokázali nahradiť už nefunkčné rozhodcovské súdy a spomalené štátne súdy jednoduchým algoritmom.

Pri prezentácii sa zameriame na rozhodcovské konanie a podpisovú politiku. Pri vytváraní služby sme pracovali s týmito zákonmi, ku ktorým sa v prezentácii dostaneme:

Arbitration Act 1996
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES
Prezentácia bude v slovenčine.

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená, preto odporúčame kúpiť lístky čo najskôr.

Kontaktná osoba eventu je Pavol Trávnik a v prípade otázok ho neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese pavol.travnik@protonmail.com

Kúpiť lístok za 25 EUR – platiť je možné výlučne kryptomenami Bitcoin, Litecoin a Monero.

V prípade, že nedisponujete kryptomenami je možné si lístok kúpiť pred začatím akcie na mieste, je však nutná registrácia z kapacitných dôvodov

Meno organizátora: Paralelná Polis
Fotografie
Podobné podujatia
Obchodná etiketa a osobná stratégia
Overené podujatieObchodná etiketa a osobná stratégia
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava