Nočná hasičská súťaž o pohár starostu obce Plaveč

Podujatie Plaveč

Nočná hasičská súťaž o pohár starostu obce Plaveč

Dobrovoľný hasičský zbor Vás srdečne pozýva na 2. ročník súťaže hasičských družstiev „O pohár starostu obce Plaveč“ pre mužov a ženy, garantom súťaže bude predseda VUC Prešovského kraja - PaedDr. Milan Majerský, PhD, ktorá sa uskutoční dňa 12.07.2019 o 21:00 hod na školskom ihrisku ZŠ Plaveč.

Fotografie
Podobné podujatia