Okolo Bošáckej doliny

Podujatie Bošáca

Okolo Bošáckej doliny
Pridať do môjho kalendára
Športové podujatia, Turistika
Ďalšie podujatia v meste Bošáca

III. ročník turistického pochodu Okolo Bošáckej doliny

Pozvánka na turistiku.
V sobotu dňa 04. júla 2020 sa uskutoční 3. ročník diaľkového pochodu Okolo Bošáckej doliny. Pre turistov je pripravených 6 rôznych variant zaujímavých trás v dĺžke 10 km, 20 km, 30 km, 44 km, 47 km a 50 km so spoločným štartom aj cieľom na futbalovom ihrisku v Bošáci pri Bare Tornádo.
10 km trasa: Bošáca-Trenč. Bohuslavice-Haluzice-Bošáca, celkové prevýšenie 160 m.
20 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová - Zem. Podhradie-Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie 550 m.
30 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Španie - Nová Bošáca -Horné Kameničné – Dorotkovci - Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 890 m.
44 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula - Mikulčin Vrch - Veľký Lopeník - Nová Bošáca - Horné Kameničné -Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie, 1850 m.
47 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula - Mikulčin Vrch - Veľký Lopeník - Staré díly - Janáčkova kyselka - Nová hora CZ – Nová hora SK - Horné Kameničné - Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 1900 m.
50 km trasa: Bošáca - Trenč. Bohuslavice – Haluzice – Zabudišová – Kykula - Mikulčin Vrch - Studený vrch - Březová u Křížku - Nová hora CZ - Nová hora SK - Horné Kameničné – Dorotkovci – Rolincová - Bošáca, celkové prevýšenie je 1543 m.
Všetky varianty vedú v celej svojej dĺžke po značených turistických, turisticko-náučných chodníkoch a po miestnom značení, čo je veľké plus pre dobrú orientáciu turistov na jednotlivých trasách, sú to tzv. hrebeňovky s nádhernými výhľadmi do širokého okolia krásnej bielokarpatskej prírody, 50 km trasa vedie v dĺžke 18 km aj cez územie susednej Moravy a dokonale obchádza celú Bošácku dolinu a hraničnú kótu Veľký Lopeník 911 m n.m. s 22 m vysokou rozhľadňou, taktiež aj 44 a 47 km trasy vedú sčasti územím Moravy, odmenou pre turistov absolvujúcich tieto dve trasy budú výhľady z rozhľadne na Veľkom Lopeníku.
Na všetkých trasách sú možnosti občerstvenia v pohostinských zariadeniach a v cieli v Bare Tornádo, no aj tak je potrebné zobrať si so sebou na dlhšie trasy nápoje a jedlo. Na štarte medzi 6:00 hod. a 8:00 hod. obdrží každý účastník od organizátora propozície s mapou a v cieli účastnícky list s pečiatkou organizátora. Záujemci si môžu zakúpiť aj zaujímavé tričká.
Tešíme sa na Vašu účasť, ZO Mikroregión Bošáčka

Mikroregión Bošáčka 4. júla 2020
3. ročník diaľkového pochodu Okolo Bošáckej doliny

Štart: 04.07.2020 od 6:00 hod. do 8:00 hod., Futbalové ihrisko OŠK Bošáca, Bar Tornádo
Cieľ: Futbalové ihrisko OŠK Bošáca, Bar Tornádo

TRASY:
Variant A: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou, ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej po žltej značke miestneho značenia na Kykulu-hranicu s ČR, odtiaľ po červenej turistickej značke po území Moravy „Cesta hrdinov SNP“ na Mikulčin vrch (občerstvenie na horských chatách Vyškovec, Lopata), ďalej popod rekreačné stredisko Troják doľava stále po červenej značke ponad obec Lopeník cez Studený vrch až na horizont nad obcou Březová ku rozhľadni u Křížku, tam sa dostaneme na pravostranný hrebeň Bošáckej doliny a po žltej turistickej značke pokračujeme na moravskú Novú horu, odtiaľ stále po žltej značke cez slovenskú Novú horu na turistickú križovatku Horné Kameničné, kde žltá značka končí a pokračujeme po zelenej turistickej značke po hrebeni ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci na ihrisku (občerstvenie v bare Tornádo pri ihrisku).
Dĺžka trasy 50 km, celkové prevýšenie je 1543 m.

Variant B: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou, ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej po žltej značke miestneho značenia na Kykulu-hranicu s ČR, odtiaľ po červenej turistickej značke po území Moravy „Cesta hrdinov SNP“ na Mikulčin Vrch (občerstvenie na horských chatách Vyškovec, Jana, Arnika), ďalej na turistickej križovatke Mikulčin Vrch doľava po zelenej turistickej značke cez Lopenícke sedlo na Veľký Lopeník-rozhľadňa, z Veľkého Lopeníka pokračujeme po zelenej turistickej značke zostupom do katastra obce Březová –Staré díly kúsok od štátnej hranice so SR, k Janáčkovej kyselke, odtiaľ stále po zelenej turistickej značke na turistickú križovatku moravská Nová hora, kde odbočíme doľava na žltú turistickú značku a pokračujeme cez slovenskú Novú horu na turistickú križovatku Horné Kameničné, kde žltá značka končí a pokračujeme po zelenej turistickej značke po hrebeni ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci na ihrisku (občerstvenie v bare Tornádo pri ihrisku).
Dĺžka trasy 47 km, celkové prevýšenie je 1900 m.

Variant C: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou, ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej po žltej značke miestneho značenia na Kykulu-hranicu s ČR, odtiaľ po červenej turistickej značke po území Moravy „Cesta hrdinov SNP“ na Mikulčin Vrch (občerstvenie na horských chatách Vyškovec, Jana, Arnika), ďalej na turistickej križovatke Mikulčin Vrch doľava po zelenej turistickej značke cez Lopenícke sedlo na Veľký Lopeník-rozhľadňa, z Veľkého Lopeníka pokračujeme po modrej turistickej značke zostupom do Novej Bošáce (občerstvenie v Hostinci pod Lipou) alebo ešte pred Hostincom odbočíme po príchode na hlavnú cestu doprava a pokračujeme bez občerstvenia po zelenej turistickej značke na turistickú križovatku Horné Kameničné a odtiaľ stále po zelenej turistickej značke po hrebeni ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci na ihrisku (občerstvenie v bare Tornádo pri ihrisku).
Dĺžka trasy 44 km, celkové prevýšenie je 1850 m.

Variant D: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou – ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú, zo Zabudišovej pokračujeme stále po turisticko-náučnom chodníku až do Novej Bošáce (občerstvenie v Hostinci pod Lipou), odtiaľ po zelenej turistickej značke na Horné Kameničné a ďalej stále po zelenej značke ponad Dolné Kameničné, cez Dorotkovcov až na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii stále po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci (občerstvenie v Bare Tornádo pri ihrisku). Dĺžka trasy 29 km, celkové prevýšenie je 890 m.

Variant E: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou – ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po turisticko-náučnom chodníku na Zabudišovú - Pod Mlačovcom, odtiaľ pokračujeme vľavo po žltej turistickej značke do Zemianskeho Podhradia (občerstvenie v miestnych dvoch hostincoch) a na Rolincovú, potom po miestnej komunikácii po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci (občerstvenie v Bare Tornádo pri ihrisku).
Dĺžka trasy 19 km, celkové prevýšenie je 550 m.

Variant F: štart ihrisko Bošáca - po modrej turistickej značke smerom ku Poľnohospodárskemu družstvu, potom pravou stranou potoka Bošáčka po poľnej ceste do Trenčianskych Bohuslavíc ku cintorínu pod Hájnicou – ďalej po zelenej turistickej značke na Hájnicu a do Haluzíc, odtiaľ po miestnej komunikácii po zelenej turistickej značke do cieľa v Bošáci (občerstvenie v Bare Tornádo pri ihrisku). Na trase je možnosť navštíviť v Haluziciach románsky kostol a Haluzickú tiesňavu. Dĺžka trasy 10 km, celkové prevýšenie je 160 m.

Štartovné: organizátor nevyberá

Pokyny organizátora:
- všetky varianty idú v celej svojej dĺžke po značených turistických, turisticko-náučných chodníkoch a po miestnom značení, čo je veľké plus pre dobrú orientáciu turistov na jednotlivých trasách, sú to tzv. hrebeňovky s nádhernými výhľadmi do širokého okolia krásnej bielokarpatskej prírody, 50 km trasa vedie v dĺžke 18 km aj cez územie susednej Moravy a dokonale obchádza celú Bošácku dolinu a hraničnú kótu Veľký Lopeník 911 m n. m. s 22 m vysokou rozhľadňou,
- občerstvenie z vlastných zásob, prípadne v reštauračných zariadeniach uvedených v jednotlivých variantoch (aj na území Moravy je možnosť platiť v eurách) a v cieli v Bare Tornádo na ihrisku v Bošáci, kontroly na trasách nie sú, v cieli budú odovzdané turistom účastnícke listy, upomienkové a propagačné predmety, s možnosťou zakúpenia si trička,
- turisti sa zúčastnia na vlastnú zodpovednosť
Informácie: Ing. Jaroslav Struhár, tel. 0907630472, Jozef Struhár, tel. 0908536466

Začiatok podujatia: 4. 7. 2020 6:00:00
Koniec podujatia: 4. 7. 2020 21:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Dobrodružná cajlanská túrička
Overené podujatieDobrodružná cajlanská túrička
Psychiatrická nemocnice Philippa Pinela, Malacká cesta 63, Pezinok, Pezinok
Zbojnícka túrička
Overené podujatieZbojnícka túrička
Zochova Chata, Modra