Pochod pre zdravie s UsmievAnkou pre deti z MŠ

Podujatie Trebišov

Pochod pre zdravie s UsmievAnkou pre deti z MŠ
Pridať do môjho kalendára
Iné podujatia, Podujatia pre deti
Ďalšie podujatia v meste Trebišov

Pochod pre zdravie s UsmievAnkou pre deti z MŠ

Mesto Trebišov a materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa po tretíkrát zapájajú do kampane „Pochod pre zdravie“. Pochodom zároveň trebišovské deti spolu rodičmi a učiteľmi materských škôl a elokovaných pracovísk oslávia aj Deň materských škôl.

Účastníci (deti materských škôl, rodičia a pedagógovia) podujatia, ktoré sa uskutoční utorok 15. októbra 2019, vyštartujú spred svojej MŠ o 15.30 h a prídu na parkovisko k budove Športovej haly v Trebišove, kde ich oficiálne privíta primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár spolu s vedúcou odd. školstva MsÚ Trebišov Mgr. Danicou Gajdošovou.

Pri príležitosti Dňa materských škôl mesto Trebišov, ako zriaďovateľ týchto škôl, v spolupráci s pozvaným hosťom pre deti pripravuje od 16.00 h interaktívny pesničkový program, v ktorom najmenších zabaví obľúbená UsmievAnka. Všetcispolu  si zaspievajú hymnu MŠ, ktorou podporia význam a poslanie týchto školských inštitúcií.

Pochodom pre zdravie sa materské školy zapájajú do výzvy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, z iniciatívy ktorého vzišla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.    

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska v Banskej Bystrici. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia