PREMENY MESTA V ČASE

Podujatie Sliač

PREMENY MESTA V ČASE

Mesto Sliač Vás pozýva na slávnostný program PREMENY MESTA V ČASE k významným výročiam mesta:
50. výročiu udelenia štatútu mesta
60. výročiu zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre
775. výročiu prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch
15. marec 2019 17.00 hod.
Kino Hron
Program : FILMOVÁ KRONIKA MESTA - Igor Čekan
Hosť programu známa slovenská herečka EVA MATEJKOVÁ
moderátor Michal Várošík
ZUŠ Sliač

vstup voľný

Fotografie
Podobné podujatia