Pršiansky ples 2019

Podujatie Horné Pršany

Pršiansky ples 2019

Starosta obce Horné Pršany a komisia kultúry pri obecnom zastupiteľstve v Horných Pršanoch Vás pozýva dňa 18.1.2019
na "PRŠIANSKY PLES 2019".

Fotografie
Podobné podujatia