Regionálna výstava vín 2018

Podujatie Radošovce

Regionálna výstava vín 2018
Pridať do môjho kalendára
Výstavy a veľtrhy
Web organizátora:
www.vinspol.sk
Ďalšie podujatia v meste Radošovce

Regionálna výstava vín

Poslanie a cieľ výstavy:
- Prezentácia, porovnanie a zhodnotenie vín zo Skalického vinohradníckeho regiónu a vín
z priľahlých oblastí Moravy a Malokarpatskej oblasti.
- Sprostredkovanie neformálneho stretnutia odbornej a širokej laickej verejnosti, výmena
skúseností a poznatkov z vinárskeho oboru.
- Podporenie domácej výroby čo najkvalitnejších vín v súčasných trendoch rozvoja vinárstva.
- Rozvíjanie priateľských vzťahov medzi vinármi a propagácia spotreby kvalitných vín medzi
obyvateľmi.
Súťažné podmienky:
- Výstavy sa so svojimi vínami môžu zúčastniť všetci výrobcovia vín právnické i fyzické
osoby, ktoré splnia podmienky tohto štatútu.
- Vína musia zodpovedať STN a musia byť vyrobené v súlade s platným zákonom
č. 313/2009 Z.Z. o vinohradníctve a vinárstve.
- Jedna vzorka prihláseného vína obsahuje 3 fľaše o objeme 0,75l (okrem špeciálnych vín).
Víno bude označené týmito údajmi:
Meno a adresa vystavovateľa
Názov odrody/značka
Ročník vína, prípadne prívlastok vína napr. kab., nz., vh...
- Dodané vzorky vín sa stávajú majetkom usporiadateľa.
Hodnotenie vína:
- Hodnotenie vína bude vykonané 17.03.2018 v KD Radošovce so začiatkom o 14:00 hodine.
- Vína budú hodnotené anonymne v kategóriách biele a červené odrodové alebo ich určené
prípadne neurčené zmesi/cuvée.
- Hodnotenie bude vykonané 100 bodovým systémom a spracované do katalógu výstavy

Miesto konania podujatia: Radošovce, Slovakia, Radošovce
Dátum začiatku podujatia: 1. Apríla 2018 13:00
Dátum ukončenia podujatia: 2. Apríla 2018 03:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7633N 17.2835E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Regionálna výstava vín

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Vinohradnícky spolok Radošovce
Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.