Rusyňskŷj ples v Nižni Poľanky

Podujatie Nižná Polianka

Rusyňskŷj ples v Nižni Poľanky/Русиньскый бал в Нижній Полянці

O.Z. molodŷ.Rusynŷ vas v spivpraci z DHZ Vŷšňa Poľanka pozŷvajuť na rusyňskŷj ples v Nyžňij Poľanci.
Kodŷ: 25. 01. 2020
De: v Kulturnŷm domi

Do taňc’a bude hraty grupa Alegro, o zabavu s’a postarať aj narodna muzika Fogaš.
Moderuje Marijanna Železna.
Cina lystka: 23 evr

Lystkŷ soby možete kupity:
Špik Elektro, Partizanska 46 v Bardijovi. Tel. 0905 400 019
abo čerez tel. 0915 235 158
č.u. SK6611000000002939148883

О.З. молоды.Русины вас в співпраці з ДГЗ Вышня Полянка позывають на русиньскый плес в Нижнїй Полянці.
Коды: 25. 01. 2020
Де: в Културным домі

До таньця буде грати ґрупа Алеґро, о забаву ся постарать ай народна музіка Фоґаш.
Модерує Маріянна Железна.
Ціна листка: 23 евр

Листкы соби можете купіти:
Шпік Електро, Партізанска 46 в Бардійові. Тел. 0905 400 019
або через тел. 0915 235 158
ч.у. СК6611000000002939148883

Začiatok podujatia: 25. 1. 2020 18:30:00
Koniec podujatia: 26. 1. 2020 4:00:00
Fotografie
Podobné podujatia
Magurácky ples 2020
Magurácky ples 2020
Horný Smokovec – Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Plesová Veselica Tatranských Osád 2020
Plesová Veselica Tatranských Osád 2020
Hotel Granit Tatranské Zruby***, Vysoké Tatry