Sadenie Lipy slobody

Podujatie Skalica

Sadenie Lipy slobody

Pozývame Vás na slávnosť Sadenia lipy slobody a Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika - 5. mája.
14:30 – ĽH SKALIČAN – pred Jezuitským kostolom
15:00 – Slávnosť sadenia Lipy slobody
Kto za pravdu horí (chrámový zbor Cantamus Domino Skalica)
Príhovory hostí: Primátorka mesta Skalica, župan TTSK
Zasadenie lipy
Nehaňte ľud môj (báseň)
Záver
Hymny SR a ČR (Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica a spevácky zbor Barbastela Hodonín)
16:00 – Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika v jezuitskom kostole komponovaný program, účinkujú Chrámový zbor Cantamus Domino Skalica a spevácky zbor Barbastela Hodonín

Fotografie
Podobné podujatia