SLNKO ODHAĽUJE SVOJE TAJOMSTVÁ

Podujatie Hlohovec

SLNKO ODHAĽUJE SVOJE TAJOMSTVÁ

Program zoznamuje s najbližšou hviezdou, so základnými údajmi,
až po najnovšie poznatky, vhodný pre žiakov ZŠ a širokú verejnosť. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

29.4.2016 o 20.00 h
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika, Sládkovičova 41

Fotografie
Podobné podujatia