SPOLOČENSKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL V PRAXI A ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina

• všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry

• všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pas

 

Cieľ aktivity:

• prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania

• získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách

• vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu

• vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacie
 

Obsahová náplň

SLUŠNOSŤ NIČ NESTOJÍ, ALE KUPUJE VŠETKO - PREČO BYŤ SLUŠNÝ

  • Základné pojmy. Morálka, etika a etiketa.
  • Vznik a základy spoločenského protokolu. Spoločenská komunikácia, štyri zásady spoločenskej komunikácie, historická podmienenosť, rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, zákon spoločenskej významnostia formy protokolu.

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY SLUŠNOSTI

  • Teoretické východiská. Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie a titulovanie, tykanie a vykanie, návštevy, kvety a dary, protokol na verejnosti.

BIZNIS PROTOKOL

  • Imidž manažéra. Úprava zovňajšku, „zákonník" odievania a neverbálne signály.
  • Spoločenské podujatia. Formy spoločenských podujatí, ich charakteristika, príprava a organizácia.

SPRÁVANIE V PRACOVNOM STYKU

  • Profesionalita na pracovisku. Pracovné prostredie včera a dnes, pracovný deň manažéra, telefonovanie, písomná korešpondencia, elektronická komunikácia a pracovné návštevy
  • Pracovné návštevy a rokovania. Prijímanie pracovných návštev, príprava obchodného rokovania a fázy obchodného rokovania.

ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

  • Základné teoretické východiská. Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu, spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe

Záver. Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.


 

Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/spolocensky-protokol-biznis-protokol-v-praxi-a-zaklady-diplomatickeho-protokolu/

 

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
FILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Overené podujatieFILOZOFIA PRE ŽIVOT, prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Asertívna komunikácia v praxi
Overené podujatieAsertívna komunikácia v praxi
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Overené podujatieMediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava