SPOLOČENSKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL V PRAXI A ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina

• všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára všetky dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry

• všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pas

 

Cieľ aktivity:

• prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania

• získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách

• vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu

• vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacie
 

Obsahová náplň

SLUŠNOSŤ NIČ NESTOJÍ, ALE KUPUJE VŠETKO - PREČO BYŤ SLUŠNÝ

  • Základné pojmy. Morálka, etika a etiketa.
  • Vznik a základy spoločenského protokolu. Spoločenská komunikácia, štyri zásady spoločenskej komunikácie, historická podmienenosť, rozdiely v kultúrach jednotlivých národov, zákon spoločenskej významnostia formy protokolu.

VYBRANÉ VŠEOBECNÉ ŠTANDARDY SLUŠNOSTI

  • Teoretické východiská. Pozdrav, predstavovanie, oslovovanie a titulovanie, tykanie a vykanie, návštevy, kvety a dary, protokol na verejnosti.

BIZNIS PROTOKOL

  • Imidž manažéra. Úprava zovňajšku, „zákonník" odievania a neverbálne signály.
  • Spoločenské podujatia. Formy spoločenských podujatí, ich charakteristika, príprava a organizácia.

SPRÁVANIE V PRACOVNOM STYKU

  • Profesionalita na pracovisku. Pracovné prostredie včera a dnes, pracovný deň manažéra, telefonovanie, písomná korešpondencia, elektronická komunikácia a pracovné návštevy
  • Pracovné návštevy a rokovania. Prijímanie pracovných návštev, príprava obchodného rokovania a fázy obchodného rokovania.

ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO PROTOKOLU

  • Základné teoretické východiská. Pojem diplomatický protokol, poslanie a význam diplomatického protokolu, spoločenské podujatia v diplomatickej praxi a skúsenosti z diplomatickej praxe

Záver. Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.


 

Viac informácií nájdete na našom webe:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/spolocensky-protokol-biznis-protokol-v-praxi-a-zaklady-diplomatickeho-protokolu/

 

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia