STRETNUTIE S ETNOLOGIČKOU KATARÍNOU NÁDASKOU

Podujatie Ružomberok

STRETNUTIE S ETNOLOGIČKOU KATARÍNOU NÁDASKOU
Pridať do môjho kalendára
Stretnutia a zrazy, Prednášky, besedy, kurzy, Iné podujatia
Ďalšie podujatia v meste Ružomberok

STRETNUTIE S ETNOLOGIČKOU KATARÍNOU NÁDASKOU

Mestská knižnica Ružomberok vás srdečne pozýva na stretnutie s etnologičkou a religionistkou Katarínou Nádaskou.

Čas: 06. 04. 2017, 16:00 hod.
Miesto: Mestská knižnica Ružomberok

PhDr. Katarína Nádaská, PhD. (1968) v roku 1993 skončila štúdium na FF UK v Bratislave (etnológia – história – religionistika). Od roku 1993 do roku 2011 pôsobila ako vedecko - výskumná pracovníčka na FF UK, prednášala na UCM Trnava, UKF Nitra, FF UK Praha. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách. Od roku 2011 do roku 2013 pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava (zameranie etnológia, história, literatúra). Od roku 2014 pracuje ako odborná pracovníčka v Divadelnom ústave. Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014). V roku 2015 vyšla vo Fortune Libri publikácia Čerti, bosorky a iné strašidlá, v roku 2016 Rok v slovenskej ľudovej kuchyni. Je spoluautorkou 8 regionálnych monografií, autorkou 90 vedeckých štúdií a vyše 100 popularizačných článkov. Je spoluautorkou série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie. Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Odborne sa venuje náboženskej etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamiatok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve. V roku 2013 sa prezentovala autorskými a kurátorskými výstavami Konopná nostalgia, Bratislava v premenách času 1993 – 2013, obe výstavy získali ocenenia odborníkov i verejnosti. "Okrem trpezlivého štúdia v archívoch a knižniciach je práca v teréne pre mňa najúžasnejšia. Ideálne je, keď sa s určitým časovým odstupom vraciam na rovnaké miesta. Pri výskume ľudovej mágie som sa snažila niekoľko mesiacov, ba až rokov žiť s domácimi, aby si na mňa zvykli a nebrali ma ako cudzí element. Pokiaľ chcem mať hodnotné výsledky, musím sa pohybovať v teréne čo najdlhšie. Nie vždy sa to podarí, ale vždy je dôležitá úcta k ľuďom, s ktorými sa rozprávame."

 

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia