Svätoštefanský beh 2019

Podujatie Tvrdošovce

Svätoštefanský beh 2019
Pridať do môjho kalendára
Bežecké podujatia, Športové podujatia
Ďalšie podujatia v meste Tvrdošovce

Svätoštefanský beh 2019

Občianske združenie SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 a Atletický klub Tvrdošovce v spolupráci s obcou Tvrdošovce
usporiadajú dňa 24. augusta 2019 V. ročník cestného behu Svätoštefanský beh.

Kategórie:
A – Muži od 20 do 39 rokov 5000 m
B – Muži od 40 do 49 rokov 5000 m
C – Muži nad 50 rokov 5000 m
D – Ženy od 20 do 39 rokov 5000 m
E – Ženy od 40 do 49 rokov 5000 m
F – Ženy nad 50 rokov 5000 m

Rámcové preteky:
G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov 1700 m
H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov 1700 m
I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov 1000 m
J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov 1000 m
K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov 400 m
L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov 400 m
M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov 150 m
N – Deti, od 1 do 3 rokov 20 m

Zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce na základe stanoveného veku v deň pretekov!
Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.
Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

Štart kategórií:
10:00 – N
10:05 – M
10:10 – K + L
10:20 – G + H + I + J
10:40 – A + B + C + D + E + F

Registrácia:
online do 21.8. 2019 na www.behsity.sk (zvýhodnené štartovné)
osobne v deň pretekov od 09:00 do 10:00 hod.

Štartovné:
Dospelí – 5 € pre vopred registrovaných bežcov.
Platbu treba uskutočniť do 21.8.2019 na bankový účet: SK06 0900 0000 0050 4467 2784
(do platby uviesť celé meno registrovaného).
Registrácia je platná iba po prijatí platby štartovného!
– 7 € v hotovosti na mieste registrácie v deň pretekov
Deti a dorast – zadarmo
Členovia OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 – zadarmo

Platba štartovného je možná aj osobne u Ing. Mariána Batyku alebo Mgr. Dáriusa Majora.

Ceny:
1) Kategórie A, B, C, D, E a F
víťaz získava trofej; medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

2) Kategórie G, H, I a J
medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

3) Kategórie K, L, M a N
každý účastník získava sladký balík.

4) „Najlepší Tvrdošovčan“ a „Najlepšia Tvrdošovčanka“
víťaz získava trofej a vecné ceny.
Ocenenie získava muž/žena s najrýchlejším časom, ktorí aktívne žijú v Tvrdošovciach

5) „Najrýchlejší bežecký pár“
víťazný pár získava trofej a vecné ceny.
Do kategórie sa môže prihlásiť hocijaký pár (muž+žena). Na základe súčtu časov obidvoch pretekárov sa vyhodnotí najrýchlejší pár.

Občerstvenie:
Pitný režim zabezpečený usporiadateľom. Na trati je jedna občerstvovacia stanica (cca. 2,5 km)

WC:
K dispozícii v budove Obecného domu.

Parkovanie
V blízkosti Obecného domu sa nachádza niekoľko parkovacích miest.

Upozornenie:
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia.

Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Sobota 24. augusta 2019 o 9:00 – 12:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.